Tjenesteydelser - 5004-2022

05/01/2022    S3

Danmark-Greve: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2022/S 003-005004

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44 02 39 11
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Philipsen
E-mail: anettep@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.greve.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 29 18 85 99
Postadresse: Parkvej 37
By: Nykøbing F
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Philipsen
E-mail: anettep@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.guldborgsund.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29 18 94 47
Postadresse: Kanalstræde 2
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Philipsen
E-mail: anettep@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.holbaek.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 95 95
Postadresse: Holbækvej 141b
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Philipsen
E-mail: anettep@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kalundborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29 18 93 74
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Philipsen
E-mail: anettep@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.koege.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
CVR-nummer: 29 18 85 48
Postadresse: Møllebjerg 4
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4330
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Philipsen
E-mail: anettep@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.lejre.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 25
Postadresse: Rådmandshaven 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Philipsen
E-mail: anettep@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.naestved.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18 95 79 81
Postadresse: Sct. Bendtsgade 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Philipsen
E-mail: anettep@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ringsted.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29 18 94 04
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Philipsen
E-mail: anettep@digti.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.roskilde.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29 18 85 05
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Phiilpsen
E-mail: anettep@digti.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.slagelse.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 76
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Philipsen
E-mail: anettep@digti.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vordingborg.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Kontrakt om anskaffelse, drift, vedligehold, support og videreudvikling af et social-, sundhed- og omsorgssystem (SSO-system)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

De 11 Kommuner i Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) nævnt i punkt I.1) er gået sammen om at gennemføre et udbud af en anskaffelse af et standardsystem til it-understøttelse af social-, sundheds- og omsorgsområdet (”SSO-området”) i Kommunerne som en Software-as-a-Service (”SaaS”) løsning. Aftalen fastsætter de overordnede vilkår for konfigurering, implementering, afprøvning, integrering samt idriftsættelse af Løsningen til Kommunerne i Gennemførelsesfasen samt Leverandørens drift, vedligeholdelse, videreudvikling og support af Løsningen som en SaaS-løsning i Drifts- og videreudviklingsfasen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72250000 System- og supporttjenester
72400000 Internettjenester
72240000 Systemanalyse og programmering
72300000 Datatjenester
72416000 Applikationsudbydere
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72310000 Databehandling
72253000 Help-desk og støttetjenester
72254000 Programmeltestning
72253200 Systemsupport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De 11 Kommuner i Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) nævnt i punkt I.1) er gået sammen om at gennemføre et udbud af en anskaffelse af et standard system til it-understøttelse af social-, sundheds- og omsorgsområdet (”SSO-området”) i Kommunerne som en Software-as-a-Service (”SaaS”) løsning. Aftalen fastsætter de overordnede vilkår for konfigurering, implementering, afprøvning, integrering samt idriftsættelse af Løsningen til Kommunerne i Gennemførelsesfasen samt Leverandørens drift, vedligeholdelse, videreudvikling og support af Løsningen som en SaaS-løsning i Drifts- og videreudviklingsfasen. Løsningen skal anvendes som Kommunernes redskab til opsamling, analyse og håndtering af oplysninger om brugere indenfor følgende fire områder: 1) Socialområdet, 2) Sundheds- og træningsområdet, 3) Omsorgsområdet og 4) Misbrugsområdet. Løsningen skal leveres til alle Kommuner. Dog har tre af Kommunerne (Greve, Lejre og Roskilde) fravalgt misbrugsområdet, men dog med mulighed for at tilkøbe dette som option, jf. Bilag 9 og nedenfor i punkt II.2.11. Udbudsforretningen gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse udbudslovens §§ 61-66 (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15. december 2015). DIGIT har behov for at anskaffe komplekse IT-løsninger i form af et SSO-system, som ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, litra a.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Den angivne varighed af kontrakten er udtryk for den maksimale løbetid inklusive optioner på forlængelse regnet fra det forventede tidspunkt for indgåelse af kontrakt i januar 2022. Udbuddet indeholder endvidere både optioner og separate indkøb, som alle er kravsat i udbudsmaterialet, herunder i Underbilag 3.A og Bilag 9. Alle optioner og separate indkøb prissættes i Underbilag 9.A.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Anskaffelsens anslåede værdi er baseret på en 10-årig periode. Ordregiver har besluttet ikke at opdele kontrakten kontrakten, da anskaffelsen vedrører et SSO-system, som skal anvendes på tværs af de udbuddet omfattede Kommuner, hvorfor de deltagende Kommuner får adgang til en række stordriftsfordele ved at udbyde anskaffelsen samlet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 127-337283
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/12/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 200 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 137 370 943.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontraktens samlede værdi, der er oplyst i afsnit V.2.4), er en evalueringsteknisk sum, der har været anvendt til at evaluere underkriteriet "Pris" under udbudsprocessen, hvorfor den oplyste værdi ikke udgør den faktiske kontraktsum.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiskindkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand still-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i stand still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/12/2021