Bygge og anlæg - 50133-2023

25/01/2023    S18

Danmark-Grindsted: Opførelse af ejendomme med flere boliger

2023/S 018-050133

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Junge Byg ApS
CVR-nummer: 26179599
Postadresse: Industrikrogen 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7200
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Klemensen
E-mail: martin@jungebyg.dk
Telefon: +45 40648393
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.jungebyg.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.rib.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Delegeret Bygherre
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Honnørkajen, Bygning 03

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Junge Byg ApS inviterer hermed til at afgive tilbud på etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

Byggeriet omfatter opførelsen af ca. 4200 m2 bolig i 4 etager, fordelt på 50 ungdomsboliger og 25 familieboliger. Byggeriet er indbefattet terrænarbejder.

Der udbydes følgende entrepriser:

1. Jord, kloak & belægning

2. Betonarbejder

3. Betonelementer, leverance og montering

4. Badekabineleverance

5. Stål

6. VVS-arbejder

7. EL-arbejder

8. Ventilationsarbejder

9. Murerarbejder

10. Tagdækningsarbejder

11. Malerarbejder

12. Elevator

13. Pæle, leverance og montage

14. Gulv opbygning (EPS beton + slidlag)

Udbuddet er tilgængelig på RIB, med følgende byggeweb nr. TN089304

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Jord, kloak & belægning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Jord-, kloak- og belægningsarbejder i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

Arbejdet er Incl. jordhåndtering, excl. jorddeponering

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Betonarbejder

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Betonarbejder i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Betonelementer, leverance og montage

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Betonelementer, leverance og montage med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

Dette omfatter følgende leverancer:

Betonvægge, indv. vægge og facadevægge

Sternelementer

Dækelementer (inkl. boring af drænhuller)

Altangange

Trapper og værn

Montage af badekabiner

Servicehejs pr. opgange/lejlighed

Montage af stålkompositbjælker

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Badekabiner, leverance

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverance af badekabiner i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Stål

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Stålarbejder i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

VVS-arbejder

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

VVS-arbejder i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

EL-arbejder

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

VVS-arbejder i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ventilations-arbejder

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ventilations-arbejder i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Murerarbejder

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Murer-arbejder i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tagdækningsarbejder

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tagdækningsarbejder i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

Inkl. sedum og ovenlys

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Malerarbejder

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Malerarbejder i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Elevator

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverance og montage af elevator i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Pæle. Leverance og montage

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverance og montage af pæle i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Gulv opbygning

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Jenny Kammersgaards Vej 38, 8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverance og montage af Gulvopbygning, i form af EPS beton og overbeton, i forbindelse med etablering af 50 ungdomsboliger, 25 familieboliger, udført i 4 etager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere om kravet er opfyldt uploades via

www.rib.dk

Der henstilles til at entreprenøren begrænser materialet i omfang.

Der skal afleveres en kortfattet virksomhedsbeskrivelse, med kontaktinfo.

Der skal afleveres en tro og love erklæring om udelukkelsesgrunde(artikel 45, stk 1 og 2)

Der vil ifbm. kontrahering blive afkrævet serviceattest.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Regnskabsoplysninger for de sidste 3 år

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditet på min. 1 mio. kr.

Omsætning på min. 12. mio. kr.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Referencer for lignende byggeri, de sidste 5 år

- CV på nøglemedarbejdere der vil blive tilknyttet sagen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Iht. udbudsmaterialet

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

Bud eller ansøgninger om detagelse skal afleveres digtalt via www.rib.dk

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/02/2023
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023