Tjenesteydelser - 502703-2018

15/11/2018    S220    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: Planlægning og gennemførelse af uddannelse og andre kapacitetsopbygningsaktiviteter i EU, Island og Norge for forbrugerorganisationer og andre aktører og interessenter inden for forbrugerpolitik

2018/S 220-502703

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)
Postadresse: Ariane Building 400, Route d'Esch
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU00
Postnummer: L-2920
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Gilda Capuano
E-mail: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-33059

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/chafea/index.html

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4109
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Gennemførelse af EU's sundhedsprogram, forbrugerprogram, BTSF-initiativet (Better Training for Safer Food) og salgsfremme af landbrugsprodukter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Planlægning og gennemførelse af uddannelse og andre kapacitetsopbygningsaktiviteter i EU, Island og Norge for forbrugerorganisationer og andre aktører og interessenter inden for forbrugerpolitik

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80500000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er udvikling af en effektiv tilgang til kapacitetsopbygning for forbrugerorganisationer og levering af undervisning/seminarer til repræsentanter fra forbrugerorganisationer i de deltagende lande, herunder andre aktører og interessenter inden for forbrugerpolitik. Kontrahenten skal udvikle en effektiv tilgang til kapacitetsopbygning, herunder en fornuftig analyse af behov, der både tjener som bevis for Kommissionens beslutningstagning og som rådgivning til forbrugerorganisationer om, hvordan de bedst kan udvikle deres tilgang til intern undervisning og kapacitetsopbygning, herunder overvågningsindikatorer centreret på resultater og virkninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

EU-lande, Island og Norge.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud iværksættes via en offentlig procedure. Kontrahenten skal levere undersøgelsestjenester og gennemføre undervisning-/seminaraktiviteter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens varighed vil være på 2 år med mulighed for 1 forlængelse på 2 år. Kontraktforlængelsen vil afhænge af rådighed over budgetmidler. Kontrakten fornys automatisk 1 gang for 24 måneder, medmindre en af parterne modtager en formel meddelelse om det modsatte senest 3 måneder før udløb af den igangværende løbetid.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Forbrugerprogram

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/01/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/01/2019
Tidspunkt: 09:30
Sted:

CHAFEA premises, 12 rue Guillaume Kroll L-1822 Luxembourg, LUXEMBOURG, Drosbach Building, meeting room A03/043.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu. Tilbudsgiverens repræsentant kan ved åbningen blive anmodet om at vise sin bemyndigelse/fuldmagt, der vil blive kontrolleret.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2018