Roba - 503327-2018

TINazivHrvatska-Varaždin: Medicinske naprave
NDBroj objave obavijesti503327-2018
PDDatum objave15/11/2018
OJBroj izdanja SL S-a220
TWMjesto/grad kupcaVARAŽDIN
AUSlužbeno ime kupcaVaraždinska županija (15877210917)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca3 - Jedinice lokalne ili regionalne samouprave
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan10/11/2018
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti7 - Obavijest o sklopljenim ugovorima
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude9 - Ne primjenjuje se
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)33192000 - Medicinski namještaj
33191000 - Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu
30200000 - Računarska oprema i potrepštine
33100000 - Medicinske naprave
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR044
IAInternetska adresa (URL)www.varazdinska-zupanija.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU