Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 503472-2019

25/10/2019    S207    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Udførelse af sikkerheds-, receptions- og postomdelingsydelser for Det Europæiske Miljøagentur

2019/S 207-503472

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5585
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af sikkerheds-, receptions- og postomdelingsydelser for Det Europæiske Miljøagentur

Sagsnr.: EEA/ADS/19/014
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79710000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EEA ønsker at indgå en rammeaftale med en erfaren tjenesteleverandør om at levere personbevogtningstjenester og andre sikkerhedsrelaterede tjenester, såvel som receptions- og interne postomdelingstjenester, for at sørge for sikkerheden og beskyttelsen af sine lokaler, medarbejdere, besøgende og aktiviteter, der gør det muligt for agenturet at udføre sit mandat.

Indkøb og/eller vedligeholdelse af sikkerheds- og adgangskontrolsystemer er en del af dette udbud med forhandling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79500000
50610000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Tjenesterne skal hovedsageligt udføres i EEA's lokaler på Kongens Nytorv No 6 and 8, 1050 Copenhagen K, DANMARK, samt i kontrahentens egne lokaler, afhængigt af kravene på ordresedlen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EEA regner med at få brug for levering af et forskelligartet tjenesteudvalg, som f.eks.:

— levering af vedligeholdelse og reparation af sikkerhedssystemer og udstyr samt levering af forbrugsvarer og udstyr til sikkerhed og beskyttelse

— personbevogtning: beskyttende sikkerhed for EEA's lokaler, personale, udstyr og aktiviteter

— levering af sikkerheds- og receptionstjenester

— interne postomdelingstjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den valgte tilbudsgiver vil blive tildelt en rammetjenesteydelseskontrakt for en indledende periode på 12 måneder regnet fra datoen for kontraktens underskrivelse. Tjenesteydelseskontrakten kan fornys højst 3 gange, hver gang med en periode på 12 måneder. Tjenesteydelserne vil blive gennemført via ordresedler alt efter EEA's behov.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

En præsentation af EEA's lokaler vil blive afholdt 13.11.2019 (10:00) CET. Interesserede tilbudsgivere skal registrere deres deltagelse i forvejen, senest 11.11.2019 (16:00) CET via e-mail til procurement@eea.europa.eu

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.2.2.1) i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/11/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: https://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2019