S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 503481-2019

25/10/2019    S207    Europska služba za vanjsko djelovanje - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: ISDLS2 — Pružanje vanjskih usluga za razvoj, održavanje i savjetovanje u području informacijskih sustava

2019/S 207-503481

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 181-439747)

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska služba za vanjsko djelovanje, BA.BS.3 — Information Technology Division
Poštanska adresa: EEAS Building, 9A Rond Point Schuman
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1046
Država: Belgija
E-pošta: EEAS-CONTRACTS.Procurement@eeas.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/

Adresa profila kupca: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/jobs-funds_en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

ISDLS2 — Pružanje vanjskih usluga za razvoj, održavanje i savjetovanje u području informacijskih sustava

Referentni broj: EEAS/2019/OP/0033
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72240000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ova se nabava odnosi na pružanje usluga životnog ciklusa informacijskog sustava ESVD-u. Životni ciklus razvoja sustava sveukupni je proces razvoja informacijskih sustava od planiranja i analize do provedbe, ispitivanja, razvijanja i korektivnih operacija održavanja i uvođenja. Također uključuje pružanje osposobljavanja za upravitelje sustava i tehničku podršku zajednicama krajnjih korisnika.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/10/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 181-439747

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 28/10/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 04/11/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 29/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 05/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: