Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 504097-2021

06/10/2021    S194

Frankrig-Strasbourg: Indsamling, transport, genanvendelse og behandling af affald i de bygninger, der huser Europa-Parlamentet i Strasbourg

2021/S 194-504097

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
NUTS-kode: FRF11 Bas-Rhin
Postnummer: 67070
Land: Frankrig
Kontaktperson: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9320
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indsamling, transport, genanvendelse og behandling af affald i de bygninger, der huser Europa-Parlamentet i Strasbourg

Sagsnr.: 06A80/2021/M030
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Parlamentet har til besluttet at indgå en kontrakt med henblik på sikring af indsamling, transport, genanvendelse og behandling af affald i de bygninger, der huser Europa-Parlamentet i Strasbourg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 520 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
90511100 Indsamling af fast byaffald
90511400 Indsamling af papir
90512000 Transport af affald
90513500 Behandling og bortskaffelse af forurenede væsker
90514000 Affaldsgenvinding
90520000 Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: FRF11 Bas-Rhin
Hovedudførelsessted:

Strasbourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Europa-Parlamentet har til besluttet at indgå en kontrakt med henblik på sikring af indsamling, transport, genanvendelse og behandling af affald i de bygninger, der huser Europa-Parlamentet i Strasbourg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 520 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 49
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Deltagelse i denne udbudsprocedure er åben på lige vilkår for alle fysiske personer, juridiske enheder eller offentlige organer i Den Europæiske Unions medlemsstater og for alle fysiske personer, juridiske enheder eller offentlige organer i ikke-medlemsstater, der har en særaftale med Den Europæiske Union om offentlige indkøb, der giver dem adgang til kontrakten i dette udbud i henhold til de betingelser, der er fastsat i denne aftale.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 076-146569
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/11/2021
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/11/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Strasbourg, Frankrig.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se betingelserne for registrering i udbudsmaterialet for at indgive et bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025.

VI.3)Yderligere oplysninger:

Europa-Parlamentet vil tilrettelægge et obligatorisk besøg på stedet i sine lokaler i Strasbourg. Datoen for besøget er angivet i opfordringen til afgivelse af bud. Højst 2 repræsentanter for hver virksomhed kan deltage. Tilmeldingsvilkårene for deltagelse i besøget på stedet fremgår af betingelserne for afgivelse af bud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: LU - 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Postnummer: FR - 67000
Land: Frankrig
Internetadresse: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan gøres indsigelse mod den ordregivende myndigheds beslutning inden for 2 måneder fra datoen for bekendtgørelse af kontrakttildelingen enten af forbigåede tilbudsgivere eller af fysiske eller juridiske personer, der er direkte og personligt berørt af beslutningen, også selvom de ikke er beslutningens adressater.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/09/2021