Tjenesteydelser - 505070-2017

19/12/2017    S243

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse af drivkræfterne bag forsikringsselskabers og pensionskassers aktieinvesteringer

2017/S 243-505070

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Postadresse: SPA2, 07/029
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3136
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelse af drivkræfterne bag forsikringsselskabers og pensionskassers aktieinvesteringer

Sagsnr.: FISMA/2017/089/C
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79311400 Økonomisk undersøgelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne undersøgelse er, på kvantitativ og kvalitativ vis, at identificere og analysere drivkræfterne bag forsikringsselskabers og pensionskassers aktieinvesteringer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72316000 Dataanalyse
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
79310000 Markedsanalyse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokaler, som kontrahenten udpeger. Højst 5 koordineringsmøder med den ordregivende myndighed vil blive afholdt i Bruxelles

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten skal til at begynde med præsentere og sammenligne de markeder, der er relevante for forsikringsselskaber og pensionskasser inden og uden for EU på basis af detaljerede datablade, og fremlægge tendenserne inden for deres aktieinvesteringer. Kontrahenten skal derefter udføre interviews med forsikringsselskaber og pensionskasser for bedre at forstå de faktorer, der påvirker deres investeringsstrategier. Interviewene skal støttes af kvantitativ og kvalitativ information om de overvejede selskabers aktiver og passiver for at sikre sammenlignelighed på tværs af interviewene. Analyserne af markederne og af udsnittet bør hjælpe med at identificere de relevante drivkræfter bag aktieinvestering. Kontrahenten skal separat udføre en analyse af aktieinvesteringer, der relaterer til enhedsforbundne og indeksregulerede forsikringsaftaler inden for EU, såvel som aktieinvesteringer, der udføres af bidragsbaserede pensionskasser.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og relevans af den foreslåede metodologi til analysen af drivkræfterne bag forsikringsselskaber og pensionskassers aktieinvesteringer / Vægtning: 80
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmaterialet (navnlig udkastet til tjenesteydelseskontrakten).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/01/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/01/2018
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Buddene bliver åbnet på et offentligt møde d. 29.1.2018 kl. 14.00 — Meeting room 06/A030 – Rue de Spa, no 2 – 1000 Bruxelles, Belgien.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen for: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu I mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest to måneder efter underrettelsen af klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne procedure afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2017