Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 508402-2021

TINazivHrvatska-Varaždin: Dizelsko gorivo
NDBroj objave obavijesti508402-2021
PDDatum objave08/10/2021
OJBroj izdanja SL S-a196
TWMjesto/grad kupcaVARAŽDIN
AUSlužbeno ime kupcaČISTOĆA d.o.o. (02371889218)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan05/10/2021
DTRok za podnošenje10/11/2021
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)09134200 - Dizelsko gorivo
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR062
IAInternetska adresa (URL)www.cistoca-vz.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU