TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 511175-2017

Vis forkortet udgave

21/12/2017    S245

Luxembourg-Luxembourg: Tiårig og toårig supplerende ansvarsforsikring vedrørende Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles

2017/S 245-511175

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Secrétariat général du Parlement européen
Postadresse: Plateau du Kirchberg
By: Luxembourg
Postnummer: L-2929
Land: Luxembourg
Mailadresse: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://europarl.europa.eu

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Tiårig og toårig supplerende ansvarsforsikring vedrørende Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 6: Finansielle tjenesteydelser a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser

NUTS-kode BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Europa-Parlamentet agter at:
— indgå en direkte kontrakt om supplerende tiårig og toårig ansvarsforsikringsdækning, der skal dække projektleder og dennes repræsentant, vedrørende bygningerne Wilfried Martens og Huset for Europæisk Historie i Bruxelles. Ønsket er at forsikre optimal overdragelse af arbejder og brug under sikre forhold — parti 1,
— indgå en rammekontrakt om supplerende tiårig og toårig ansvarsforsikringsdækning, der skal dække projektleder og dennes repræsentant, vedrørende bygningen Training Centre (tidligere Montoyer 63) og bygningerne på »square de Meeûs« i Bruxelles. Ønsket er at forsikre optimal overdragelse af arbejder og brug under sikre forhold — parti 2.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

66510000 Forsikringstjenester

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 891 947,00 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 70
2. Kvalitet. Vægtning 30
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
06C60/2016/M046
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2017/S 001-000050 af 3.1.2017

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 06C60/2016/M046 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Tiårig og toårig supplerende ansvarsforsikring vedrørende Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles — Wilfried Martens (WIM) og Huset for Europæisk Historie (MHE)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10.7.2017
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 2
Antal bud modtaget elektronisk: 0
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: MARSH SA
Postadresse: Avenue Hermann-Debroux 2
By: Bruxelles
Postnummer: B-1160
Land: Belgien

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 495 175,00 EUR
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Andel: 99,00 %
Kort beskrivelse af den værdi/andel af kontrakten, som gives i underentreprise: Medforsikring
Kontrakt nr.: 06C60/2016/M046 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: Tiårig og toårig supplerende ansvarsforsikring vedrørende Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles, Square de Mêeus og Training Center
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10.7.2017
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 2
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: MARSH SA
Postadresse: Avenue Hermann-Debroux 2
By: Bruxelles
Postnummer: B-1160
Land: Belgien

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 396 772,00 EUR
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Andel: 99,00 %
Kort beskrivelse af den værdi/andel af kontrakten, som gives i underentreprise: Medforsikring

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Land: Luxembourg

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Rettens frister
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
By: Luxembourg
Land: Luxembourg

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11.12.2017