Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 514683-2019

31/10/2019    S211    Den Europæiske Investeringsbank - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: EIB - Teknisk bistandsfacilitet til »Clean Oceans«-initiativet i Afrika syd for Sahara

2019/S 211-514683

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 182-442060)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Agnes Morel
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.eib.org/en/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk bistandsfacilitet til »Clean Oceans«-initiativet i Afrika syd for Sahara

Sagsnr.: AA-010039-001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne opgave er at identificere, forberede og støtte gennemførelsen af teknisk, finansielt, økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtige projekter i Afrika syd for Sahara* på områderne for forvaltning af fast affald, spildevand og regnvand. Projekterne bør bidrage til en reduktion af udledningen af plastik til havene på linje med målsætningerne for »Clean Oceans«-initiativet**.

Det forventes at 20 projekter vil blive identificeret og beskrevet i projektdossierer. 10 af disse vil blive valgt til forberedende gennemførelsesundersøgelser og 5 vil senere blive udvalgt til udarbejdelse af gennemførlighedsundersøgelser og relateret projektdokumentation.

*Med undtagelse af Sydafrika

**https://www.eib.org/en/publications/the-clean

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/10/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 182-442060

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 12/11/2019
Tidspunkt: 23:59
Læses:
Dato: 15/11/2019
Tidspunkt: 23:59
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: