S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 514684-2019

31/10/2019    S211    Europska investicijska banka - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Inicijativa za emancipaciju žena u Africi „African Women Rising“

2019/S 211-514684

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 196-475112)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Agnes Morel
E-pošta: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.eib.org/en/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Inicijativa za emancipaciju žena u Africi „African Women Rising“

Referentni broj: AA-001047-001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80400000 - EA06 - SA04
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je operacije tehničke pomoći (TP) pomoći gospodarsko jačanje žena povećanjem pristupa financijama i osiguravanjem veće podrške jačanju sposobnosti poduzetnica u odabranim državama. Operacijom tehničke pomoći:

(i) poduzetnicama će se omogućiti pristup financijskim uslugama jačanjem njihovih sposobnosti, mentorstvom i mrežnim aktivnostima; i

(ii) postojećim i budućim financijskim posrednicima EIB-a osigurat će se podrška u osmišljavanju, uspostavljanju i aktivnom promicanju financijskih usluga koje su bolje prilagođene potrebama poduzetnica. Tim će sačinjavati viši stručnjak za pitanja spolova (voditelj tima), uz podršku stručnjaka za bankarstvo, komunikacije, marketing i IT.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/10/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 196-475112

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 04/12/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
Glasi:
Datum: 02/12/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Imajte na umu da je referentni broj za ovo nadmetanje AA-010047-001, umjesto AA-001047-001.