Varer - 521189-2020

Submission deadline has been amended by:  571008-2020
02/11/2020    S213

Danmark-Aalborg: Industrielt køkkenudstyr

2020/S 213-521189

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
Telefon: +45 20221092
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=laeuojxcgl
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=laeuojxcgl
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af køkkenproduktionsudstyr til Region Nordjylland

Sagsnr.: E195
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39314000 Industrielt køkkenudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler:

- Delaftale 1: Opvaskeudstyr

- Delaftale 2: Rustfrit udstyr

- Delaftale 3: Teknisk udstyr.

Udbuddet vedrører for hver delaftale leverancer/indkøb af køkkenproduktionsudstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital som anført i kontrakten med bilag, herunder leveranceplanen, kravspecifikationen og tilbudslisten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 050 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E195-1 Opvaskeudstyr

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39713100 Opvaskemaskiner
39716000 Dele til elektriske husholdningsapparater
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører leverancer/indkøb af køkkenproduktionsudstyr (Opvaskeudstyr) til Nyt Aalborg Universitetshospital som anført i kontrakten med bilag, herunder leveranceplanen, kravspecifikationen og tilbudslisten.

Udbuddet omfatter nærmere alle ydelser, som fremgår af udkast til kontrakt med bilag herunder:

— Levering, opstilling, installation og tilslutning af udstyret, jf. også udkast til kontrakt

— Basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, samt basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers teknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret. Instruktion afholdes på ordregivers lokaliteter efter aftale og indenfor ordregivers åbningstid, jf. pkt. 15.1 i udkast til kontrakt

— Applikationstræning af ordregivers brugere. Antal deltagere for hvert enkelt system fremgår af kravspecifikationerne for de enkelte delaftaler.

Kontrakten indeholder optioner på køb af service, reservedele og uddannelse, jf. pkt. 5.2 i udkast til kontrakt.

Optionerne kan kaldes, når ordregiver ønsker det, i løbet af kontraktperioden.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner på køb af service, reservedele og uddannelse, jf. pkt. 5.2 i udkast til kontrakt.

Optionerne kan kaldes, når ordregiver ønsker det, i løbet af kontraktperioden.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kunden forpligter sig til at købe kontraktkonfigurationen, jf. kontraktens pkt. 5.1. Kunden har dog ret til at reducere indkøbet med op til 20 % af værdien af kontraktkonfigurationen for delaftalen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E195-2 Rustfrit udstyr

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39220000 Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer
39221000 Køkkenudstyr
39314000 Industrielt køkkenudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører leverancer/indkøb af køkkenproduktionsudstyr (Rustfrit Udstyr) til Nyt Aalborg Universitetshospital som anført i kontrakten med bilag, herunder leveranceplanen, kravspecifikationen og tilbudslisten.

Udbuddet omfatter nærmere alle ydelser, som fremgår af udkast til kontrakt med bilag herunder:

— Levering, opstilling, installation og tilslutning af udstyret, jf. også udkast til kontrakt

— Basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, samt basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers teknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret. Instruktion afholdes på ordregivers lokaliteter efter aftale og indenfor ordregivers åbningstid, jf. pkt. 15.1 i udkast til kontrakt

— Applikationstræning af ordregivers brugere. Antal deltagere for hvert enkelt system fremgår af kravspecifikationerne for de enkelte delaftaler.

Kontrakten indeholder optioner på køb af service, reservedele og uddannelse, jf. pkt. 5.2 i udkast til kontrakt.

Optionerne kan kaldes, når ordregiver ønsker det, i løbet af kontraktperioden.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 750 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner på køb af service, reservedele og uddannelse, jf. pkt. 5.2 i udkast til kontrakt.

Optionerne kan kaldes, når ordregiver ønsker det, i løbet af kontraktperioden.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kunden forpligter sig til at købe kontraktkonfigurationen, jf. kontraktens pkt. 5.1. Kunden har dog ret til at reducere indkøbet med op til 20 % af værdien af kontraktkonfigurationen for delaftalen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E195-3 Teknisk udstyr

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39220000 Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer
39221000 Køkkenudstyr
39314000 Industrielt køkkenudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører leverancer/indkøb af køkkenproduktionsudstyr (Teknisk Udstyr) til Nyt Aalborg Universitetshospital som anført i kontrakten med bilag, herunder leveranceplanen, kravspecifikationen og tilbudslisten.

Udbuddet omfatter nærmere alle ydelser, som fremgår af udkast til kontrakt med bilag herunder:

— Levering, opstilling, installation og tilslutning af udstyret, jf. også udkast til kontrakt

— Basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, samt basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers teknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret. Instruktion afholdes på ordregivers lokaliteter efter aftale og indenfor ordregivers åbningstid, jf. pkt. 15.1 i udkast til kontrakt

— Applikationstræning af ordregivers brugere. Antal deltagere for hvert enkelt system fremgår af kravspecifikationerne for de enkelte delaftaler.

Kontrakten indeholder optioner på køb af service, reservedele og uddannelse, jf. pkt. 5.2 i udkast til kontrakt.

Optionerne kan kaldes, når ordregiver ønsker det, i løbet af kontraktperioden.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner på køb af service, reservedele og uddannelse, jf. pkt. 5.2 i udkast til kontrakt.

Optionerne kan kaldes, når ordregiver ønsker det, i løbet af kontraktperioden.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kunden forpligter sig til at købe kontraktkonfigurationen, jf. kontraktens pkt. 5.1. Kunden har dog ret til at reducere indkøbet med op til 20 % af værdien af kontraktkonfigurationen for delaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår kunne påvise en positiv egenkapital.

Tilbudsgiver skal på datoen for afgivelsen af tilbuddet have en gældende erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring, der dækker tilbudsgivers ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med tilbudsgivers udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af den pågældende delaftale. Forsikringen skal også omfatte eventuelle underleverandører, hvis de ikke selv har tegnet tilsvarende erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring. Forsikringen skal have en dækningssum pr. år på minimum 10 mio. DKK. Selvrisikoen må ikke overstige 100 000 DKK pr. skade.

- Delaftale 1 - Opvaskeudstyr: Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår kunne påvise en omsætning på mindst 9,2 mio. DKK ekskl. moms.

- Delaftale 2 - Rustfrit Udstyr: Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår kunne påvise en omsætning på mindst 3,5 mio. DKK ekskl. moms.

- Delaftale 3 - Teknisk udstyr: Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår kunne påvise en omsætning på mindst 11,4 mio. DKK ekskl. moms.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1 - Opvaskeudstyr:

1) Tilbudsgiver skal på datoen for afgivelsen af tilbuddet at råde over 6 serviceteknikere.

Med ”råde over” menes såvel tilbudsgivers egne medarbejdere som personale som tilbudsgiver har rådighed over på anden måde, f.eks. fordi den pågældende er tilknyttet tilbudsgiver som underleverandør. Serviceteknikerne skal kunne tilkaldes og være til stede inden for 4,5 time.

2) Tilbudsgiver skal have mindst 1 reference der indeholder installationer med vognvasker samt mindst 1 reference der indeholder i installationer med fingerbåndsmaskine.

Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle regnet fra tidspunktet for afslutning af den pågældende opgave.

I forbindelse med afgivelsen af referencer skal der som en del af tilbuddet leveres fotodokumentation for de installationer, som referencen omfatter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten har en løbetid på 10 år, med en option på service i 8 år. Serviceoptionen kan anvendes og vælges til og fra i kontraktperioden af ordregiver, men den er forpligtende at tilbyde for tilbudsgiver.

Kunden forpligter sig til at købe kontraktkonfigurationen. Kunden har ret til at reducere indkøbet med op til 20 % af værdien af kontraktkonfigurationen for hver delaftale.

Kunden er berettiget til at købe, og leverandøren er forpligtet til i kontraktens løbetid at levere enkeltprodukter omfattet af tilbudslisten (Bilag 2) til den pris, som er anført i tilbudslisten.

Udstyr omfattet af kontrakten, skal i kontraktens løbetid være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om mærkning og godkendelse af teknisk udstyr og overholde alle relevante standarder, som vedtaget af den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) eller Den Europæiske Komite for Elektronisk Standardisering (CENELEC) eller Den Internationale Standardiserings Organ (ISO) eller tilsvarende.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/12/2020
Tidspunkt: 09:00
Sted:

Region Nordjylland

Projektkontoret

Hospitalsbyen 1

9260 Gistrup

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der vil blive afholde informationsmøde vedr. udbuddet samt besigtigelse den 10. november 2020 kl. 09.00. Deltagelse er et krav for at kunne byde på kontrakten. Se udbudsbetingelsernes punkt 4 for nærmere oplysninger om tilmelding, mødested m.v.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og 136 finder anvendelse. Herudover finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1) - 7) anvendelse. Kontrakten indeholder følgende sociale klausul: Leverancerne skal ske under respekt af nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Kontrakten indeholder følgende arbejdsklausul: Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Hvis leverandøren er en udenlandsk virksomhed:

- Leverandøren skal over for kunden dokumentere, at leverandøren enten har ladet sig registrere i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen eller ikke er forpligtet til at lade sig registrere, jf. de til enhver tid gældende regler herom. Er leverandøren forpligtet til at lade sig registrere, skal registreringen være foretaget senest ved arbejdets påbegyndelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 2, nr. 1, skal klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/10/2020