Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Radovi - 527784-2022

27/09/2022    S186

Hrvatska-Split: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2022/S 186-527784

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 070-187283)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Nacionalni registracijski broj: 56826138353
Poštanska adresa: Hercegovačka 8
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jadranka Duvančić, dipl.iur.
E-pošta: jadranka.duvancic@vik-split.hr
Telefon: +385 21546100
Telefaks: +385 21546100
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vik-split.hr
Adresa profila kupca: www.vik-split.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN, SPOJ SUSTAVA ODVODNJE JUŽNOG SLIVA GRADA SPLITA NA UPOV STUPE I DOGRADNJA PODMORSKOG ISPUSTA STOBREČ (Ugovor 1)

Referentni broj: 2022-AURSS/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

SPOJ SUSTAVA ODVODNJE JUŽNOG SLIVA GRADA SPLITA NA UPOV STUPE I DOGRADNJA PODMORSKOG ISPUSTA STOBREČ

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/09/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 070-187283

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 28/09/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 07/10/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 28/09/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 07/10/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: