TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 529225-2018

01/12/2018    S232

Luxembourg-Luxembourg: EIB - Centrale dokumentscanningstjenester og -udstyr til EIB-gruppen

2018/S 232-529225

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eib.org
Internetadresse for køberprofilen: http://www.eib.org/en/about/procurement/calls/op-1519.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4245
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Centrale dokumentscanningstjenester og -udstyr til EIB-gruppen

Sagsnr.: CFT-1519
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79999100 Scanning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EIB iværksætter dette udbud med det formål at tildele en tjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af centraliserede dokumentscanningstjenester og -udstyr til EIB-gruppen. Tjenesteyderen skal levere personaleressourcer og leaset udstyr til EIB-gruppen i tjenesteydelseskontraktens løbetid.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 775 664.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30124500 Scannertilbehør
30124520 Dokumentfødere til scannere
30216110 Scannere til datamater
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
48318000 Programpakke til scanner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Hovedudførelsessted:

EIB-Gruppens lokaler i Luxembourg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EIB iværksætter dette udbud med det formål at tildele en tjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af centraliserede dokumentscanningstjenester og -udstyr til EIB-gruppen. Tjenesteyderen skal levere personaleressourcer og leaset udstyr til EIB-gruppen i tjenesteydelseskontraktens løbetid som beskrevet i det følgende:

Personaleressourcer:

— 1 IT-ekspert og teamleder til det eksterne personale

— 1 IT-ekspert

— 2 assisterende ledere og kvalitetsstyringsledere til scanningscentret

— 3 operatører til scanningscentret.

Tjenesteyderen skal desuden sørge for backup af hver af ovenstående ressourcer (der er yderligere oplysninger i de tekniske udbudsspecifikationer).

Leaset udstyr:

— 1 bogscanner

— 2 flatbedscannere

— 9 produktionsscannere til mellemstor kapacitet

— 1 scanner til store formater

— 1 softwareprogram til elektronisk registrering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 775 664.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 112-254083
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/02/2019
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/02/2019
Tidspunkt: 11:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Efter anmodning vil protokollen fra åbning af buddene blive givet til økonomiske aktører, der har afgivet et bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

48 måneder

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter meddelelse til klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, sagen er kommet til klagerens kendskab.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2018