Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Roba - 531349-2019

08/11/2019    S216    Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Radna odjeća

2019/S 216-531349

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 199-484665)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 09518585079
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mate Bubalo
E-pošta: proizvodnja-nabava4@hep.hr
Telefon: +385 16321857
Telefaks: +385 16321564

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hep.hr/proizvodnja

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava osobnih zaštitnih sredstava za HEP Proizvodnju d.o.o.

Referentni broj: 27-V-53/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
18110000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava osobnih zaštitnih sredstava za HEP Proizvodnju d.o.o.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/11/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 199-484665

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 15/11/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 18/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 15/11/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 18/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: