Tjenesteydelser - 533849-2019

12/11/2019    S218    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Belgien-Bruxelles: Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse, opgradering, eftersyn, nybyggeri, installation og rådgivning i forbindelse med sikre områder og krisestyringslokaler

2019/S 218-533849

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds: Financial Resources
Postadresse: LX-46 5/119
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Fax: +32 22979590

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5541
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse, opgradering, eftersyn, nybyggeri, installation og rådgivning i forbindelse med sikre områder og krisestyringslokaler

Sagsnr.: HOME/2018/ISFP/PR/SCRZ/0020
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med det begrænsede udbud er at erhverve en kontrahent til Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender (GD HOME), sammen med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed (GD HR) og Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse, med henblik på at levere vedligeholdelse, opgradering, eftersyn, nybyggeri, installation og rådgivning i forbindelse med sikre områder og krisestyringslokaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
79993000 Administration af bygninger og faciliteter
79417000 Sikkerhedsrådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler, sikrede områder i Kommissionens og Europa-Parlamentets bygninger.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det sikrede område er et afgrænset område med fysiske og elektromagnetiske beskyttelsesforanstaltninger. Det sikrede område indeholder klassificerede oplysninger både i papirformat og elektronisk format. Området indeholder klassificerede IT-netværk til lagring af elektroniske data. Det indeholder desuden en videokonferencefacilitet.

Det sikrede område er beliggende i Bruxelles, i Europa-Kommissionens og Europa-Parlamentets lokaler.

Det sikrede område består af følgende:

— yderdelen (skjoldet)

— inderdelen (systemer og komponenter beskyttet af skjoldet).

Yder- og inderdelen er tilknyttet grundlæggende særskilte og forskellige fagområder. Yderdelen er overvejende klassisk ingeniørarbejde (Faraday-skjold og direkte subsystemer som f.eks. afskærmede luftsluser, ventilation, branddetektion og -alarm osv.), mens inderdelen overvejende vedrører informationsteknologier (IKT-systemer).

De ønskede tjenesteydelser vedrører et system til beskyttelse mod indtrængen, et videoovervågningssystem, et brandalarm- og detektionssystem, et brandslukningsanlæg, bygningsteknik, et adgangskontrolsystem, et klimaanlæg og en nødstrømsforsyning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg

Internetadresse: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2019