Tjenesteydelser - 53574-2021

02/02/2021    S22

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med infrastruktur

2021/S 022-053574

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 252-636288)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1557
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Westring Roslyng
E-mail: thwr@vd.dk
Telefon: +45 72443049
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende trafikledelse, trafiksignalanlæg og beredskab

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omhandler 10 delkontrakter, som dækker dels Trafikledelsesafdelingens behov for rådgivning ift. sine opgaver for anlæg, udvikling og drift af systemer for fagområderne Trafikledelse (TL) og Trafiksignalanlæg (SIG), dels Trafikcentrets (TC) behov for rådgivning ift. beredskabsopgaver.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/01/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 252-636288

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.6)
Delkontraktnr.: 5
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Anslået værdi
I stedet for:

Værdi eksklusive moms: 9 200 000.00 DKK

Læses:

Værdi eksklusive moms: 11.200.000.00 DK

Afsnit nummer: II.1.5)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Anslået samlet værdi
I stedet for:

Værdi eksklusive moms: 143 600 000.00 DKK

Læses:

Værdi eksklusive moms: 145 600 000.00 DKK

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: