Tjenesteydelser - 543059-2019

15/11/2019    S221    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Aalborg: Anvisning af hospitalspersonale

2019/S 221-543059

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Louise Agerbak
E-mail: l.agerbak@rn.dk
Telefon: +45 97648394

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254648&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254648&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af lægevikar

Sagsnr.: 2019-031358
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79625000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af lægevikarer for Region Nordjylland.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af lægevikarer - psykiatri, korttidsvikariater

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af lægevikarer for Region Nordjylland i psykiatrien.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af lægevikarer - psykiatri, langtidsvikariater

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af lægevikarer for Region Nordjylland i psykiatrien.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af lægevikarer - somatik (undt. radiologi), korttidsvikariater

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af lægevikarer for Region Nordjylland for somatik (undtaget radiologi).

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af lægevikarer - somatik (undt. radiologi), langtidsvikariater

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af lægevikarer for Region Nordjylland i somatik (undtaget radiologi).

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af lægevikarer - radiologi, korttidsvikariater

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af lægevikarer for Region Nordjylland for radiologi.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af lægevikarer - radiologi, langtidsvikariater

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af lægevikarer for Region Nordjylland for radiologi.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af lægevikarer - læger til regionsklinikker

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af lægevikarer - læger til regionsklinikker.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier: Tilbudsgiver skal fremsende følgende oplysninger, jf. udbudsbetingelser punkt 6.2:

1) Kontaktoplysninger inkl. CVR-nr, jf. udbudsbilag 1;

2) Region Nordjylland har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 137, stk. 1, nr. 2 skal finde anvendelse i dette udbud,, jf. udbudsbilag 2.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 4 år (2016-2019), jf. udbudsbetingelserne pkt. 6.2.1 og 6.2.2., jf. udbudsbilag 3.

Særligt vedrørende konsortier, se udbudsbetingelser punkt 6.1 og 6.3.

Særligt vedrørende tilfælde hvor tilbudsgiver baserer sig på andres formåen, jf. udbudsbetingelser punkt 6.4.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af

tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af følgende underkriterier og vægtninger:

- Økonomi 60%,

- Kvalitet 40%.

Se yderligere i udbudsbetingelserne punkt 13.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 13/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om tildelingsbeslutningen. Senest samtidigt med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning.

Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2019