Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 543410-2019

18/11/2019    S222    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Grækenland-Athen: Rengøring til lokalerne for Europa-Kommissionens repræsentation i Grækenland

2019/S 222-543410

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 200-484946)

Retsgrundlag:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.AT — Athens — Representation in Greece
Postadresse: Vassilissis Sofias 2
By: Athens
NUTS-kode: EL
Land: Grækenland
E-mail: COMM-REP-GR-ADMIN@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøring til lokalerne for Europa-Kommissionens repræsentation i Grækenland

Sagsnr.: COMM/ATH/2019/OP/0032
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rengøring til lokalerne for Europa-Kommissionens repræsentation i Grækenland.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 200-484946

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 15/11/2019
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 19/11/2019
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 18/11/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 20/11/2019
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: