Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 543411-2019

18/11/2019    S222

Belgija-Bruxelles: Studija o modeliranju gospodarstva EU-a kao ekosustava ugovora (metodološka studija)

2019/S 222-543411

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 176-427522)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Poštanska adresa: Office MO59 04/21
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o modeliranju gospodarstva EU-a kao ekosustava ugovora (metodološka studija)

Referentni broj: JUST/2019/RCON/PR/JU03/0077
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79300000 Tržišno i ekonomsko istraživanje: anketiranje i statistika
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ove studije navesti inovativne metode kojima se modelira mreža ugovora nalik ekosustavu. Budući izvoditelj provodit će teorijsko i empirijsko istraživanje koje će Europskoj komisiji pomoći u mjerenju utjecaja politika na područje pravosuđa i pitanja potrošača uz usredotočenje na digitalne oblike sklapanja ugovora.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/11/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 176-427522

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 03/12/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 18/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 05/12/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 20/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: