Varer - 543442-2020

13/11/2020    S222

Danmark-Aarhus: Visirer

2020/S 222-543442

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Nørrebrogade 44, Byg. 2A
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Kahr Dalsgaard
E-mail: Anders.Dalsgaard@stab.rm.dk
Telefon: +45 78410000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285966&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285966&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ansigtsvisirer

Sagsnr.: 1-23-4-101-24-20
II.1.2)Hoved-CPV-kode
18443500 Visirer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nationalt udbud af ansigtsvisirer til brug som personligt værnemiddel i både regioner og kommuner. Udbuddet gennemføres for regionerne, Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVik) samt Styrelsen for Forsyningssikkerhed (sfos). Region Midtjylland er tovholder for selve udbudsproceduren.

Med ikrafttrædelsen af BEK nr 1534 af 28.oktober 2020 er det med virkning fra den 29. oktober 2020 et lovpligtigt krav, at der skal bæres mundbind eller visir, de steder som offentligheden har adgang til, herunder på sundheds- og ældreområdet, hvilket har medørt, at der er opstået et stærkt stigende behov for visir på sundheds- og ældreområdet. Der er således et akut behov for indkøb af visir. På denne baggrund gennemføres udbuddet i henhold til udbudslovens § 57, stk. 5, hvorfor tilbudsfristen fastsættes til 15 dage. Der henvises i øvrigt til tidsplanen i pkt. 4.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ansigtsvisirer til levering efter 14 dage fra ordre

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18142000 Sikkerhedsvisirer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nationalt udbud af ansigtsvisirer til brug som personligt værnemiddel i både regioner og kommuner. Udbuddet gennemføres for regionerne, Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVik) samt Styrelsen for Forsyningssikkerhed (sfos). Region Midtjylland er tovholder for selve udbudsproceduren. 520 000 stk. indkøbes hos den billigste leverandør og 400 000 stk. hos den næstbilligste. Levering skal ske senest 14 dage efter ordreafgivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 1
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ansigtsvisirer til levering efter 30 dage fra ordre

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18142000 Sikkerhedsvisirer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nationalt udbud af ansigtsvisirer til brug som personligt værnemiddel i både regioner og kommuner. Udbuddet gennemføres for regionerne, Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVik) samt Styrelsen for Forsyningssikkerhed (sfos). Region Midtjylland er tovholder for selve udbudsproceduren. 520 000 stk. indkøbes hos den billigste leverandør og 400 000 stk. hos den næstbilligste. Levering skal ske senest 30 dage efter ordreafgivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 2
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ansigtsvisirer til levering efter 60 dage fra ordre

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18142000 Sikkerhedsvisirer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nationalt udbud af ansigtsvisirer til brug som personligt værnemiddel i både regioner og kommuner. Udbuddet gennemføres for regionerne, Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVik) samt Styrelsen for Forsyningssikkerhed (sfos). Region Midtjylland er tovholder for selve udbudsproceduren. 1,76 mio. stk. indkøbes hos den billigste leverandør og 1 mio. stk. hos den næstbilligste. Levering skal ske senest 60 dage efter ordreafgivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ansigtsvisirer til levering efter 90 dage fra ordre

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18142000 Sikkerhedsvisirer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nationalt udbud af ansigtsvisirer til brug som personligt værnemiddel i både regioner og kommuner. Udbuddet gennemføres for regionerne, Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVik) samt Styrelsen for Forsyningssikkerhed (sfos). Region Midtjylland er tovholder for selve udbudsproceduren. 3 mio. stk. indkøbes hos den billigste leverandør og 1,6 mio. stk. hos den næstbilligste. Levering skal ske senest 90 dage efter ordreafgivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 4
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 18.

Der stilles i kontrakten forskellige krav til mærkning af produkter samt til indholdsstoffer. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 6.2 og 6.4.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Med ikrafttrædelsen af BEK nr 1534 af 28. oktober 2020 er det med virkning fra den 29. oktober 2020 et lovpligtigt krav, at der skal bæres mundbind eller visir, de steder som offentligheden har adgang til, herunder på sundheds- og ældreområdet, hvilket har medørt, at der er opstået et stærkt stigende behov for visir på sundheds- og ældreområdet. Der er således et akut behov for indkøb af visir. På denne baggrund gennemføres udbuddet i henhold til udbudslovens § 57, stk. 5, hvorfor tilbudsfristen fastsættes til 15 dage. Der henvises i øvrigt til tidsplanen i pkt. 4.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

Kvalificerede tilbudsgivere vil blive indkaldt til en elektronisk auktion som afholdes d. 1. december 2020.

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/11/2020
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/11/2020
Tidspunkt: 00:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

Det bemærkes, at en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/11/2020