Tjenesteydelser - 543817-2018

11/12/2018    S238    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Regnskabs- og revisionsvirksomhed

2018/S 238-543817

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Finansiel Stabilitet
35665897
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv
København K
1250
Danmark
Kontaktperson: Asia Khan
E-mail: ask@fs.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fs.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357344

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220399&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220399&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler om værdiansættelse af nødlidende institutter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79210000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I tilfælde af, at Finansiel Stabilitet overtager kontrollen med et nødlidende finansielt institut, er Finansiel Stabilitet forpligtet til at foranstalte, at der foretages en værdiansættelse af instituttet i henhold til kapitel III i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Dette udbud omfatter indgåelse af rammeaftaler om værdiansættelse af overtagne finansielle institutter og udarbejdelse af værdiansættelsesrapporter. Der udbydes 4 rammeaftaler. De 4 rammeaftaler består af følgende:

— Rammeaftale 1: Solvensbehov 0-999 000 000 DKK,

— Rammeaftale 2: Solvensbehov 1 000-1 999 000 000 DKK,

— Rammeaftale 3: Solvensbehov 2 000-2 999 000 000 DKK,

— Rammeaftale 4: Solvensbehov 3 000 000 000 DKK og derover.

Hver rammeaftale vil blive indgået med 6 tilbudsgivere. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på alle 4 rammeaftaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale 1: Solvensbehov 0-999 000 000 DKK

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftaler om værdiansættelse af nødlidende finansielle institutter i henhold til kapitel III i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Rammeaftale 1 omfatter værdiansættelse af nødlidende finansielle institutter med et solvensbehov på 0-999 000 000 DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 24 måneder, således at den samlede varighed bliver 4 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 24 måneder, således at den samlede varighed bliver 4 år.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale 2: Solvensbehov 1 000-1 999 000 000 DKK

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftaler om værdiansættelse af nødlidende finansielle institutter i henhold til kapitel III i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Rammeaftale 2 omfatter værdiansættelse af nødlidende finansielle institutter med et solvensbehov på 1 000-1 999 000 000 DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 24 måneder, således at den samlede varighed bliver 4 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 24 måneder, således at den samlede varighed bliver 4 år.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale 3: Solvensbehov 2 000-2 999 000 000 DKK

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftaler om værdiansættelse af nødlidende finansielle institutter i henhold til kapitel III i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Rammeaftale 3 omfatter værdiansættelse af nødlidende finansielle institutter med et solvensbehov på 2 000-2 999 000 000 DKK

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 24 måneder, således at den samlede varighed bliver 4 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 24 måneder, således at den samlede varighed bliver 4 år.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale 4: Solvensbehov 3 000 000 000 DKK og derover

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftaler om værdiansættelse af nødlidende finansielle institutter i henhold til kapitel III i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Rammeaftale 4 omfatter værdiansættelse af nødlidende finansielle institutter med et solvensbehov på 3 000 000 000 DKK og derover.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 24 måneder, således at den samlede varighed bliver 4 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 24 måneder, således at den samlede varighed bliver 4 år.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være repræsenteret ved en person, der opfylder kravet i § 10 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, dvs. som er certificeret af Finanstilsynet til at udføre revision af penge- og realkreditinstitutter, jf. § 199, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse størrelsen af tilbudsgivers ansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers ansvarsforsikring er minimum 40 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Jf. afsnit III.1.1) skal tilbudsgiver være repræsenteret ved en person, der opfylder kravet i § 10 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, dvs. som er certificeret af Finanstilsynet til at udføre revision af penge- og realkreditinstitutter, jf. § 199, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/01/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/01/2019
Tidspunkt: 00:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det er endvidere en betingelse for deltagelse i udbuddet, at tilbudsgiver hverken er omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 eller nogen af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD'ets Del III.A-C.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2018