Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Varer - 543823-2019

Submission deadline has been amended by:  578801-2019
18/11/2019    S222    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Slagelse: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer

2019/S 222-543823

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Frederiksen
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Frederiksen
E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255021&B=FUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255021&B=FUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kateterhjælpemidler til borgere omfattet af § 112 i den danske servicelov

Sagsnr.: 2019-330-79801
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33141000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af kateterhjælpemidler på bevilling til borgere i 16 sjællandske kommuner.

Slagelse Kommune udbyder på vegne af følgende kommuner: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 144 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33141110
33141112
33141200
33141240
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af kateterhjælpemidler bevilget i henhold til Servicelovens § 112.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 144 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Borgerne har jf. servicelovens § 112 frit valg af leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

Serviceattest fra erhvervs- og selskabsstyrelsen (bemærk at der er ekspeditionstid ved rekvirering af attesten, der skal foreligge senest 2,5 uge efter, der er rettet henvendelse angående hensigt om indgåelse af kontrakt). Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel.

På nedenstående link kan der rekvireres serviceattest: https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-vilkaar-serviceattester

Tilbudsgivers egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår skal udgøre mindst 5 000 000 DKK ekskl. moms pr. år.

Tilbudsgiver skal have tegnet en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring inklusive personskade med en dækningssum pr. år på minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En reference for udførsel af lignende opgave inden for de seneste 3 år. Referencer skal omhandle en kontrakt på løbende leverancer inden for servicelovens § 112-område af minimum 1 års varighed. Referencer skal indeholde mindst 1 års erfaring med anvendelse af elektronisk bevillingshåndtering og erfaring med levering til kommuner/indkøbsfællesskaber med over 100 000 indbyggere.

Dokumentationen skal indeholde leveringsperioden, kontaktoplysninger på relevant medarbejder hos kunden samt telefonnummer på kontaktperson.

Særlige hensyn: Af hensyn til at etablere en tilstrækkelig konkurrence om opgaven accepteres referencer, der inkludere en kontrakt på leverancer i en sammenhængende periode på minimum 1 år inden for årene 2016 – 2019. Mindstekravene ovenfor om opgavens størrelse, kontaktoplysninger og telefonnummer skal stadig opfyldes.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 45
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2019