Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 544676-2018

TITitelDanmark-Albertslund: Fjernvarme (mellembys)
NDDokumentnummer544676-2018
PDPublikationsdato11/12/2018
OJEUT S238
TWStedALBERTSLUND
AUMyndighedens navnVEKS (69330428)
OLOriginalsprogDA
HDHeadingBygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud
CYLandDK
AAMyndighedstype4 - Forsyningsvirksomhed
HAEU Institution-
DSDokument sendt07/12/2018
DTFrist07/01/2019
NCKontrakt1 - Bygge og anlæg
PRUdbudsform2 - Begrænset udbud
TDDokumenttype3 - Udbudsbekendtgørelse
RPForordning5 - Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
TYType bud1 - Indsendelse gældende for alle delaftaler
ACTildelingskriterier2 - Det økonomisk mest fordelagtige bud
PCCPV-kode44163120 - Fjernvarmerørledninger
09324000 - Fjernvarme (mellembys)
71315000 - Tekniske installationer i bygninger
RCNUTS-kodeDK012
IAInternetadresse (URL)www.veks.dk
DIJuridisk grundlagForsyningsdirektivet (vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester) 2014/25/EU