Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 544711-2019

TITitelDanmark-Faaborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
NDDokumentnummer544711-2019
PDPublikationsdato18/11/2019
OJEUT S222
TWStedFAABORG
AUMyndighedens navnFaaborg-Midtfyn Kommune, Vej og Trafik (37875538)
OLOriginalsprogDA
HDHeadingTjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling
CYLandDK
AAMyndighedstype3 - Lokale myndigheder
HAEU Institution-
DSDokument sendt13/11/2019
DTFrist14/12/2019
NCKontrakt4 - Tjenesteydelser
PRUdbudsformB - Udbud med forhandling
TDDokumenttype3 - Udbudsbekendtgørelse
RPForordning5 - Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
TYType bud1 - Indsendelse gældende for alle delaftaler
ACTildelingskriterier2 - Det økonomisk mest fordelagtige bud
PCCPV-kode71000000 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 - Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 - Ingeniørvirksomhed
71400000 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 - Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90000000 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
RCNUTS-kodeDK03
IAInternetadresse (URL)www.fmk.dk
DIJuridisk grundlagDirektiv om offentlige udbud 2014/24/EU