Varer - 546272-2019

19/11/2019    S223    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Vejle: Diverse lægemidler

2019/S 223-546272

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Kristian Bonde
E-mail: jesper.kristian.bonde@rsyd.dk
Telefon: +45 23202291

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog - udbud af donorsæd til Region Syddanmark

Sagsnr.: 19/45641
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33690000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med forberedelse af udbuddet ønsker Region Syddanmark via markedsdialog at få udvidet sin viden om donorsæd og opmærksomhedspunkter i udarbejdelse af materiale. Der er tale om en mundtlig dialog, hvor alle relevante markedsaktører opfordres til at deltage i individuelle dialogmøder med Region Syddanmark. Møderne vil blive afholdt i uge 2, 2020. Tilmelding til dialogmøder skal foregå som beskrevet under afsnit II.2.4.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85146100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om mundtlig dialog, hvor alle relevante markedsaktører opfordres til at deltage i individuelle dialogmøder med udbudskonsulenten i Region Syddanmark. Tilmelding til dialogmøde skal fremsendes til Region Syddanmark på mail: jesper.kristian.bonde@rsyd.dk senest fredag den 6.12.2019 kl. 12:00. Ved tilmelding bedes tilbudsgiver angive, hvor mange personer, der forventes at deltage i mødet samt mailadresse på disse. De enkelte dialogmøder vil blive afholdt i uge 2, 2020. Dagsorden udsendes sammen med mødeindkaldelse efter tilmeldingsfristens udløb. Tilbudsgiver må gerne, men skal ikke, medbringe vareprøver til mødet, såfremt det er uden udgifter for Region Syddanmark.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/09/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019