Tjenesteydelser - 548116-2019

19/11/2019    S223    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Brabrand: Brandbekæmpelse

2019/S 223-548116

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Frands Petersen
E-mail: fvp@aarhus.dk
Telefon: +45 29209193

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af slukningsberedskab på Samsø

II.1.2)Hoved-CPV-kode
75251100
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøbet vedrører levering af indsatsleder og slukningsberedskab i Samsø Kommune samt redningsbåd ved søredning/kystredning i en 10 årige periode. Interesserede økonomiske aktører skal oplyse den ordregivende myndighed om, at de er interesserede i kontrakten/kontrakterne. Kontrakten vil blive tildelt uden senere offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Samsø Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøbet vedrører levering af indsatsleder og slukningsberedskab i Samsø Kommune samt redningsbåd ved søredning/kystredning i en 10 årig periode. Aftalen forventes at træde i kraft d. 1.1.2021. Opgaven består af ca. 40 indsatser pr. år. Leverandøren skal etablere og drive brandstationer centralt og på den nordlige del af øen. Leverandøren skal levere mandskab samt alt materiel til at løfte opgaven. Udbuddet gennemføres af Teknik og Miljøs Indkøbsafdeling på vegne af Østjyllands Brandvæsen.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Samsø er et øsamfund med ca. 4 000 faste beboere. I sommerhalvåret forøges antallet væsentligt. Øen er udelukkende forbundet til fastlandet via færge fra Hou og alt beredskab skal opretholdes lokalt. Brandberedskabet består i dag af 2 brandstationer placeret i henholdsvis Tranebjerg og i Nordby.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/12/2019

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Leverandører bedes bekendtgøre deres interesse ved at rette henvendelse Teknik og Miljøs Indkøbsafdeling, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, att. Frands V. Petersen, via email fvp@aarhus.dk senest den 15.12.2019. Kun leverandører, der kan dokumentere erfaring med drift af tilsvarende slukningsberedskaber vil komme i betragtning. På baggrund af de modtagne tilkendegivelser indkaldes tilbud.

Såfremt mere end én egnet virksomhed tilkendegiver sin interesse i kontrakten, vil Teknik og Miljøs Indkøbsafdeling stille et materiale til rådighed, der gør det muligt for tilbudsgiverne at afgive tilbud på et ensartet grundlag. Herefter gennemføres én eller flere forhandlingsrunder med henblik på tildeling af kontrakten. I tilfælde af at kun én egnet interesse tilkendegivelse forbeholder Teknik og Miljøs Indkøbsafdeling sig at forhandle direkte.

Kontrakten er omfattet af GPA-aftalen.

Kontrakten vil blive tildelt uden yderligere offentliggørelse.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019