Radovi - 548549-2021

27/10/2021    S209

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na hidroelektrani

2021/S 209-548549

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 169-442968)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 09518585079
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Jadrijević
E-pošta: proizvodnja-nabava3@hep.hr
Telefon: +385 16322646
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.hep.hr/proizvodnja/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Rekonstrukcija proizvodnih jedinica HE Varaždin

Referentni broj: 27-V-3/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45251120 Građevinski radovi na hidroelektrani
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Rekonstrukcija proizvodnih jedinica HE Varaždin

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/10/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 169-442968

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 28/10/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 04/11/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 28/10/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 04/11/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: