Tjenesteydelser - 557205-2019

25/11/2019    S227

Danmark-Viborg: Vejtransport

2019/S 227-557205

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lina Thomsen
E-mail: liand@viborg.dk
Telefon: +45 41719215

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/117413082.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://viborg.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/117413082.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/117413082.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud på levering af borgerrettet kørsel til Viborg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af borgerrettet kørsel til Viborg Kommune.

Den udbudte kørsel omfatter skolebuskørsel samt anden kørsel (variabel skolekørsel, specialskolekørsel, specialkørsel til dag- og klubtilbud samt kørsel af borgere til dagcentre og genoptræning).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 38 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører levering af borgerrettet kørsel til Viborg Kommune.

Delaftalen omfatter skolebuskørsel samt anden kørsel i skoledistrikterne Vestervang skole, Løgstrup skole, Ulbjerg skole, Skals Skole, Møldrup Skole og Brattingsborgskolen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører levering af borgerrettet kørsel til Viborg Kommune.

Delaftalen omfatter skolebuskørsel samt anden kørsel i skoledistrikterne Nordre Skole, Houlkærskolen, Sødalskolen, Ørum Skole og Hammershøj Skole.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører levering af borgerrettet kørsel til Viborg Kommune.

Delaftalen omfatter skolebuskørsel samt anden kørsel i skoledistrikterne Bøgeskovskolen, Egeskovskolen, Rødkærsbro Skole, Møllehøjskolen og Overlund Skole.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører levering af borgerrettet kørsel til Viborg Kommune.

Delaftalen omfatter skolebuskørsel samt anden kørsel i skoledistrikterne Karup Skole, Frederiks Skole, Hald Ege Skole, Søndre Skole og Finderuphøj Skole.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører levering af borgerrettet kørsel til Viborg Kommune.

Delaftalen omfatter skolebuskørsel samt anden kørsel i skoledistrikterne Vestfjends Skole, Stoholm Skole, Mønsted Skole, Sparkær Skole og Vestre Skole.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal aflevere oplysninger om årlig omsætning, soliditetsgrad og egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers omsætningen skal for det seneste afsluttede regnskabsår, i forhold til antal delaftaler der bydes på, minimum være følgende:

— Bydes der på 1 delaftale, skal tilbudsgiver minimum have en omsætning på 7 000 000 DKK i senest afsluttede regnskabsår,

— Bydes der på 2 delaftaler, skal tilbudsgiver minimum have en omsætning på 16 000 000DKK i senest afsluttede regnskabsår,

— Bydes der på 3 delaftaler, skal tilbudsgiver minimum have en omsætning på 30 000 000 DKK i senest afsluttede regnskabsår,

— Bydes der på 4 delaftaler, skal tilbudsgiver minimum have en omsætning på 48 000 000 DKK i senest afsluttede regnskabsår,

— Bydes der på 5 delaftaler, skal tilbudsgiver minimum have en omsætning på 70 000 000 DKK i senest afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgivers soliditetsgrad skal for det seneste afsluttede regnskabsår minimum have været 10%.

Tilbudsgivers egenkapital skal for det seneste afsluttede regnskabsår minimum have været positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal aflevere referenceliste over de betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år.

En sammenlignelig reference skal svare til det antal km/ture der køres, i forhold til den delaftale der bydes på. Bydes der på flere delaftaler, skal referencerne svare til antal km/ture for alle delaftaler, der bydes på. Der må gerne fremsendes flere referencer, som tilsammen svarer til antal km/ture til den/de pågældende delaftale(r).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum vedlægge:

— 1 sammenlignelig reference for skolebuskørsel, og

— 1 sammenlignelig reference for anden kørsel.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Særligt for kontrakten gælder, at kørsel med taxi kan ske på baggrund af taxabevilling, mens kørsel med øvrige køretøjer kræver tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter lovbekendtgørelse om buskørsel nr. 1050 af 12.11.2012 med senere ændringer. Dokumentation for, at en sådan tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring eller taxabevilling foreligger, skal fremsendes til ordregiver senest ved kontraktstart.

Derudover skal leverandøren inden underskrift af kontrakt stille sikkerhed for opfyldelse af kontrakten. Sikkerhedsstillelsen udgør 350 000 DKK pr. delaftale i hele kontraktens løbetid. I tilfælde af der indgås kontrakt med leverandøren på flere delaftaler, vil kravet om sikkerhedsstillelse forøges til følgende:

- Vindes 2 delaftaler = 800 000 DKK,

- Vindes 3 delaftaler = 1 500 000 DKK,

- Vindes 4 delaftaler = 2 400 000 DKK,

- Vindes 5 delaftaler = 3 500 000 DKK.

For øvrige krav til kontrakten henvises til vedlagte kontraktudkast, herunder bl.a. krav om arbejdsklausul.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/01/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.

Derudover må tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7.

Før beslutning om tildeling af kontrakt vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra de(n) tilbudsgiver(e), som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt. Ordregiver vil indhente følgende dokumentation:

— Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen,

— Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskaber eller uddrag heraf for det senest afsluttede regnskabsår. Regnskabsoplysninger skal være revisorpåtegnet.

Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2019