Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 558272-2019

25/11/2019    S227    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 227-558272

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Energinet
CVR-nummer: 28980671
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: procurement@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Fax: +45 76245180

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.energinet.dk/tenders

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET

I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vedligeholdelse samt Support på eksisterende Oracle-licenser

Sagsnr.: 19/11662 og 19/11661
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

1-års forlængelse af vedligeholdelse samt support på eksisterende Oracle-licenser.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 5 108 564.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vedligeholdelse samt support på eksisterende Oracle-licenser - 28 98 06 71 - Energinet

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Energinet med tilhørende forretningsenheder.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vedligeholdelse samt Support på eksisterende Oracle-licenser.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vedligeholdelse samt support på eksisterende Oracle-licenser - 39 31 47 97 - Energinet Forretningsservice A/S

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Energinet med tilhørende forretningsenheder.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vedligeholdelse samt support på eksisterende Oracle-licenser.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Energinet står overfor at skulle forny vedligehold på eksisterende Oracle licenser hvad angår licenser til Datahub samt øvrige Oracle licenser.

I den forbindelse har Energinet gennemført miniudbud på SKI Rammeaftale 02.06, delaftale 1.

I forbindelse med SKI miniudbuddet modtog Energinet ingen tilbud fra de 7 leverandører som er på aftalen. Energinet har modtaget dokumentation for at det ikke på rammeaftalen eller generelt er muligt at modtage tilbud på fornyelse af Oracle licenser fra andre end Oracle, da Oracle indgår alt fornyelse af licenser direkte med slutkunder.

Energinet har ydermere tidligere erfaret, at det ikke har været muligt for leverandørerne at få priser fra Oracle i forhold til fornyelse af eksisterende Oracle licenser.

Dertil kommer at vedligehold og support af Oracle licenser kræver adgang til Oracle kildekode, som er underlagt Oracle enerettigheder.

Med henblik på opretholdelse af det højeste sikkerhedsniveau, er det nødvendigt for Energinet at have den nyeste versionsopdatering af Oracle licenserne.

Energinet leverer systemer til understøttelse af forsyningssikkerheden i Danmark, hvoraf nogle af disse systemer er baseret på Oracle Teknologi. Disse systemer er klassificeret som »Mission Critical«, det vil sige at forsyningssikkerheden i Danmark afhænger af disse systemers driftstabilitet.

På baggrund af ovenstående vurderer Energinet, at den ønskede ydelse kun kan leveres af Oracle, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art 50, litra a samt art 50, litra c, nr. ii) og iii), hvorfor Energinet har til hensigt at indgå en aftale om forlængelse af vedligehold af Oracle licenser direkte med Oracle.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Oracle Danmark ApS
CVR-nummer: 71298515
By: Hellerup
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 5 108 564.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 108 564.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus - Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale;

4) inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud).

Energinet følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2019