Bygge og anlæg - 558620-2019

26/11/2019    S228

Danmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 228-558620

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 223-545966)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slots- og Kulturstyrelsen
CVR-nummer: 34072191
Postadresse: H. C. Andersens Boulevard 2
By: København V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 1553
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Falbe-Hansen
E-mail: mfh@slks.dk
Telefon: +45 33926265

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slks.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Slots- og Kulturstyrelsen udbyder 3 entrepriseaftaler i forbindelse med Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2. Nyborg Slot, Slotsgade 34, 5800 Nyborg

- 2.1 Murerentreprisen omfatter i hovedtræk: terrændæk, teglgulve, ildsteder, udvendig trappe, istandsættelse af murværk, volclay membran og kalkede overflader,

- 2.2 Tømrerentreprisen omfatter i hovedtræk: byggepladsarbejder, nedbrydning af trappe, CLT-dæk, enkelte stål bjælker/ søjler, isolering af tagrum, plankegulve og nye brædder i lofter,

- 2.7 El-entreprisen omfatter i hovedtræk: hovedledning, gruppekabler, tavler, potential udligning, føringsveje, 230/ 400 V installationer, belysning, lysinstallationer, sikkerhedsbelysning, UPS-anlæg, datainstallationer, byggepladsstrøm.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 223-545966

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.6
Delkontraktnr.: nr. 1 - 2.1 Murerentreprisen, nr. 2 - 2.2 Tømrerentreprisen og nr. 3 - 2.7 El-entreprisen
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Anslået værdi
I stedet for:

- Delkontrakt 1 - 2.1 Murerentreprisen: Anslået værdi eksklusive moms: 5 900 EUR,

- Delkontrakt 2 - 2.2 Tømrerentreprisen: Anslået værdi eksklusive moms 15 700 EUR,

- Delkontrakt 3 - 2.7 El-entreprisen: Anslået værdi eksklusive moms 4 700 EUR.

Læses:

- Delkontrakt 1 - 2.1 Murerentreprisen: Anslået værdi er forkert og oplyses ikke,

- Delkontrakt 2 - 2.2 Tømrerentreprisen: Anslået værdi er forkert og oplyses ikke,

- Delkontrakt 3 - 2.7 El-entreprisen: Anslået værdi er forkert og oplyses ikke.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: