Bygge og anlæg - 566829-2018

22/12/2018    S247

Danmark-Sorø: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 247-566829

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Tommy Steen Møller
E-mail: TOSM@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Agnete Brøsted
E-mail: agbr@cowi.com
Telefon: +45 28916041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af bygninger til Laboratorier samt Nuklearmedicin ved Universitetshospital Køge (TE02A)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sjællands Universitetshospital (SUH), Køge, skal udvides, I den forbindelse skal der etableres en ny laboratoriebygning samt bygning til nuklearmedicin.

Nærværende annoncerede udbud omhandler totalentreprisen for bygningerne (TE02A).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 270 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Lykkebækvej, Køge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven forventes udbudt som udbud med forhandling, med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Opgaven forventes at blive udbudt i omvendt licitation.

Opgaven omfatter 2 forskellige bygninger der er afsat til at ligge ved siden af hinanden. Den ene indeholder laboratorier, den anden nuklearmedicin. Begge bygninger vil skulle forbindes til det eksisterende hospital.

Grundlaget for udbuddet er på hhv. projektforslagsniveau for bygningen for nuklearmedicin samt på funktionskravsniveau for laboratoriebygningen. Der forefindes overordnede tekniske koncepter og funktionsdisponeringer.

Det forventes at den vindende totalentreprenør skal indgå i et projekteringsforløb med bygherre for at afklare den endelige udformning af byggeriet indenfor det fastsatte prisloft.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
05/02/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det skal forventes at prækvalifikationen indeholder ønsker til, at totalentreprise-holdene fremviser erfaring indenfor laboratoriebyggeri og/ eller nuklear medicinske anlæg.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2018