Radovi - 570142-2019

Submission deadline has been amended by:  197434-2020
TINazivHrvatska-Kutina: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
NDBroj objave obavijesti570142-2019
PDDatum objave02/12/2019
OJBroj izdanja SL S-a232
TWMjesto/grad kupcaKUTINA
AUSlužbeno ime kupcaMoslavina d.o.o. (98526328089)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca4 - Pružatelj komunalnih usluga
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan27/11/2019
DTRok za podnošenje28/04/2020
NCVrsta ugovora1 - Radovi
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)45252130 - Oprema uređaja za otpadne vode
45252100 - Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR04E
IAInternetska adresa (URL)www.moslavina-kutina.hr
DIPravna osnovaDirektiva o nabavi subjekata u vodnom, energetskom, prometnom i poštanskom sektoru 2014/25/EU