Tjenesteydelser - 57179-2017

15/02/2017    S32

Belgien-Bruxelles: Fremme af værktøjer og politikker til cirkulær økonomi (EU's miljømærke, EMAS, grønne offentlige indkøb, bæredygtige bygninger, verifikation af miljøteknik og produkters miljøaftryk/organisationers miljøaftryk)

2017/S 032-057179

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadresse: BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fremme af værktøjer og politikker til cirkulær økonomi (EU's miljømærke, EMAS, grønne offentlige indkøb, bæredygtige bygninger, verifikation af miljøteknik og produkters miljøaftryk/organisationers miljøaftryk).

Sagsnr.: ENV.B.1/SER/2016/0049.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter kommunikationsaktiviteter til at fremme værktøjer og aktiviteter til cirkulær økonomi. Disse aktiviteter bygger i stor udstrækning på de eksisterende politikker og instrumenter til bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion og har til formål at øge virkningen af disse instrumenter. Kontraktens formål er at øge producenters, forbrugeres, beslutningstageres eller sektorspecifikke aktørers bevidsthed, forståelse og ejerskab. Fokuspunktet for denne kommunikationsindsats vil være gennemførelsen af handlingsplanen for den cirkulære økonomi og at fremme de eksisterende instrumenter for bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 354 250.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud — enkelt tjenesteydelseskontrakt på 12 måneder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af menneskelige ressourcer / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kreativitet / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 184-329336
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.0203/2017/749575/SER/ENV.B.1
Betegnelse:

Fremme af værktøjer og politikker til cirkulær økonomi (EU's miljømærke, EMAS, grønne offentlige indkøb, bæredygtige bygninger, verifikation af miljøteknik og produkters miljøaftryk/organisationers miljøaftryk)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/02/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arctik s.p.r.l.
Postadresse: chaussée de Boondael 202
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Technopolis Consulting Group Belgium
Postadresse: avenue de Tervuren 188A
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1150
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 360 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 354 250.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, som er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et grundprojekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, der er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT 2016/S 043-070158 af 2.3.2016 med titlen »Meddelelse om og fremme af instrumenter og politikker for cirkulær økonomi (meddelelse om EU's økomærkning, EMAS, verificering af miljøteknik og økoinnovation)« med et budget på 1 200 000 EUR (300 000 EUR x 4).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/02/2017