Tjenesteydelser - 572503-2019

03/12/2019    S233

Danmark-København: Juridisk rådgivning og information

2019/S 233-572503

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Justitsministeriet
CVR-nummer: 22507915
Postadresse: Slotsholmsgade 10
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1216
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Voigt Andersen
E-mail: jvn@jm.dk
Telefon: +45 72268400
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.jm.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Juridisk information

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79140000 Juridisk rådgivning og information
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der efterspørges ydelser, der indeholder opslagsværk for juridisk information om lovforarbejder, love, ikrafttrædelser og retspraksis.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der efterspørges ydelser, der indeholder opslagsværk for juridisk information om lovforarbejder, love, ikrafttrædelser og retspraksis.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Efter undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, hvoraf det følger, at proceduren kan anvendes, når ydelsen kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. På nuværende tidspunkt er vi kun bekendt med en enkelt udbyder af ydelserne.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
29/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Karnov Group Danmark A/S
CVR-nummer: 10361990
Postadresse: Skt. Petri Passage 5, stuen
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1165
Land: Danmark
E-mail: kundeservice@karnovgroup.com
Telefon: +45 33740700
Internetadresse: https://www.karnovgroup.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 500 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2019