Tjenesteydelser - 573366-2018

26/12/2018    S248    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Viborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 248-573366

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Amina Lykke Haibach
E-mail: amihai@rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aftale om udvikling, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af it-løsning til gravide med komplikationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Midtjylland ønsker at anskaffe en it-løsning, der skal gøre det muligt for gravide med komplikationer at forblive i eget hjem under graviditeten, og samtidig gøre det muligt for klinikere at overvåge og følge mor og barns tilstand på distancen. Der er således tale om en telemedicinsk løsning til både borger og medarbejdere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland ønsker at anskaffe en it-løsning, der skal gør det muligt for gravide med komplikationer at forblive i eget hjem under graviditeten, og samtidig at gøre det muligt for klinikere, at overvåge og følge mor og barns tilstand på distancen. Der er således tale om en telemedicinsk løsning til både borgere og medarbejdere.

Den borgervendte del af løsningen forventes at skulle opfylde følgende krav:

- Løsningens skal kunne anvendes som applikation på de Android-tablets, der udleveres på hospitalerne sammen med CTG- apparater,

- Borgeren skal kunne udfylde og sende spørgeskemaer til hospitalet via løsningen, idet løsningen skal understøtte at dele af spørgeskemaet udfyldes automatisk via udleveret udstyr,

- Borgeren skal modtage en kvittering for sendt spørgeskema,

- Borgeren skal kunne se tidligere indsendte spørgeskemaer og målinger.

Den medarbejdervendte del af løsningen forventes at skulle opfylde følgende krav:

- Løsningen skal bestå af en web-løsning og en applikation til klinikere, der understøtter klinikernes arbejdsgange,

- Web-Løsningen skal understøtte opsætning af spørgeskemaer via en spørgeskemaeditor (leveres af regionen) og patientgrupper. Spørgeskemaerne anvendes til triagering og patientgrupper anvendes som skabelon for spørgeskemaer for en bestemt gruppe (typisk med en bestemt diagnose),

- Web-Løsningen skal understøtte oprettelse af behandlingsplan, der relateres til én eller flere patientgrupper,

- Medarbejderen skal i web-løsningen kunne tilgå en kontrolliste, som er en liste over besvarelse af ubehandlede spørgeskemaer eller spørgeskemaer under behandling,

- Medarbejderen skal i web-løsningen kunne kvittere for besvarelsen, såfremt besvarelsen er udført korrekt, og kvitteringen er således alene en besked til borgeren om, at spørgeskema og måling er kontrolleret,

- Medarbejderen skal via applikationen kunne foretage en CTG-måling ambulant, dvs. at der skal kunne logges ind på en tablet via regionens brugerstyring og angive/vælge patientens CPR-nummer for derved at foretage en online måling uden, at det er nødvendigt at oprette en behandlingsplan.

Løsningen skal ikke indeholde planlægningsværktøjer, idet planer for indsendelse af skemaer ligger i Regionens EPJ-løsning.

Udover udvikling og elvering af løsningen omfatter kontrakten vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet forventes offentliggjort via EU-Supply/TED den 11.1.2019, og der forventes tilbudsfrist den 12.2.2019.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
11/01/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2018