Varer - 575135-2019

05/12/2019    S235    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Ikast: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker

2019/S 235-575135

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99604076

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/176417ab-e579-492a-8594-cc60fdd742f0/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bærbare computere til Ikast-Brande Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med Ikast-Brande Kommune's tilrettelæggelse af kommende udbud på bærbare computer til skoler i kommunen, sendes udarbejdet udkast til kravspecifikation og tilbudsliste i offentlig høring blandt potentielle tilbudsgivere. Der er tale om både elev-computere såvel som medarbejder-computere.

Formålet med høringen er at sikre, at der ikke stilles uhensigtsmæssige krav i udbuddet, som ikke afspejler de muligheder som markedet kan tilbyde.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30213000 Pc'er
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast-Brande Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med Ikast-Brande Kommune's tilrettelæggelse af kommende udbud på bærbare computer til skoler i kommunen, sendes udarbejdet udkast til kravspecifikation og tilbudsliste i offentlig høring blandt potentielle tilbudsgivere. Der er tale om både elev-computere såvel som medarbejder-computere.

Formålet med høringen er at sikre, at der ikke stilles uhensigtsmæssige krav i udbuddet, som ikke afspejler de muligheder som markedet kan tilbyde.

Der gøres opmærksom på, at materialet er et foreløbigt materiale, og Ikast-Brande Kommune forbeholder sig retten til at foretage ændringer i materialet forud for selve udbuddet, og er ikke forpligtet til at foretage ændringer på baggrund af modtagne høringssvar.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparter får ikke svar på eventuelle spørgsmål, hverken under eller efter høringen.

Ikast-Brande Kommune opfordrer alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå materialet og indsende høringssvar inden udløbet af høringsfristen d. 19.12.2019 kl. 16:00.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/01/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2019