Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 575263-2018

28/12/2018    S249    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Malta-Marsa: Levering af korrekturlæsning og sprogredigering på ikke-EU-sprog

2018/S 249-575263

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Asylstøttekontor EASO
By: Marsa
NUTS-kode: MT
Postnummer: 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://easo.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4288
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Asyl

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af korrekturlæsning og sprogredigering på ikke-EU-sprog

Sagsnr.: EASO/2018/687
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79821100
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af korrekturlæsning og sprogredigering for EASO's publikationer samt andre dokumenter og produkter på ikke-EU-sprog.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Albansk, arabisk, makedonsk, norsk, russisk, serbisk og tyrkisk

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79821100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MT
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af korrekturlæsning og sprogredigering for EASO's publikationer samt andre dokumenter og produkter på albansk, arabisk, makedonsk, norsk, russisk, serbisk og tyrkisk.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen fornys automatisk 3 gange for 12 måneder ad gangen, medmindre 1 af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte mindst 3 måneder før udløbet af den igangværende løbetid.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kurdisk kurmanji, kurdisk sorani, somalisk, tigrinya, farsi og ethvert andet sprog

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79821100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MT
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af korrekturlæsning og sprogredigering for EASO's publikationer samt andre dokumenter og produkter på kurdisk kurmanji, kurdisk sorani, somalisk, tigrinya, farsi og ethvert andet sprog.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen fornys automatisk 3 gange for 12 måneder ad gangen, medmindre 1 af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte mindst 3 måneder før udløbet af den igangværende løbetid.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsdokumenterne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/02/2019
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/02/2019
Tidspunkt: 11:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

EASO forbeholder sig ret til at forhøje værdien af rammeaftalen til maks. 750 000,00 EUR for parti 1 og maks. 150 000,00 EUR for parti 2 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 164.1, litra (d) og bilag I, punkt 11.1, litra (e), ved brug af en forhandlingsprocedure uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse med den valgte tilbudsgiver i forbindelse med nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller arbejder, som overdrages til den økonomiske aktør, der fik tildelt den oprindelige kontrakt af EASO.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrunewald
By: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2018