Tjenesteydelser - 575304-2018

28/12/2018    S249

Belgien-Bruxelles: Rammeaftale om udførelse af revisioner og kontroller samt udvikling af revisions- og kontrolstrategier inden for områderne indre og retlige anliggender

2018/S 249-575304

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Postadresse: Office LX46 - 5/115
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om udførelse af revisioner og kontroller samt udvikling af revisions- og kontrolstrategier inden for områderne indre og retlige anliggender

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79212000 Revisionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen har til hensigt at levere tjenester vedrørende revisionsprogrammer og -projekter finansieret af unionens budget under programmerne, der forvaltes af Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender og Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere under direkte, delte eller indirekte forvaltningstilstande.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79212400 Revision i forbindelse med bedrageri
79212500 Tjenesteydelser i forbindelse med bogføringsrevision
79212100 Finansiel revisionsvirksomhed
79212200 Intern revisionsvirksomhed
79419000 Evalueringsrådgivningstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

EU-medlemsstater + Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen gør det muligt for den ordregivende myndighed på forhånd at fastlægge vilkårene og betingelserne for udførelsen af tjenestetyperne, som nævnt nedenfor, for programmer og projekter under programmerne angivet ovenfor, der finansieres af unionens budget, i en given tidsperiode. Rammeaftalen anvendes til finansiering af revisioner, der iværksættes på den ordregivende myndigheds initiativ.

Opgaver:

Grupperede revisionsopgaver:

— i direkte forvaltnings-tilstand:

Finansielle revisioner/udgiftskontroller på stedet

— i delt forvaltnings-tilstand:

Revisioner af projekter/revisioner af konti/regnskabsopgørelser/finansielle revisioner/udgiftsverifikationer

Supplerende eller særlige revisionsopgaver

— i direkte forvaltnings-tilstand:

Systemrevision/revision af udførte kontroller/informationsteknologiske (IT) revisioner

I begge forvaltningstilstande:

Teknisk og støttende bistandstjenester til den ordregivende myndighed ved egne revisioner og feltarbejde/verificering af finansiering/teknisk og støttende bistandstjenester til den ordregivende myndighed vedrørende tilknyttet skrivebords-revisionsarbejde

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Internal Security Fund Asylum, Migration and Integration Fund

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Audit firm (som angivet i direktiv 2006/43/EC)

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/02/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/03/2019
Tidspunkt: 15:00
Sted:

Europa-Kommissionen, DG HOME, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver kan være repræsenteret af højst 1 person (en e-mail skal sendes til HOME-TENDERS@ec.europa.eu mindst 1 arbejdsdag i forvejen)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2018