Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Radovi - 57667-2020

05/02/2020    S25

Hrvatska-Kutina: Građevinski radovi na uređaju za obradu pitke vode

2020/S 025-057667

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 241-593205)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Školska ulica 4
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Moslavina d.o.o., Komercijala – javna nabava
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691415
Telefaks: +385 44691414
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode-Ravnik II u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.

Referentni broj: 8/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252126 Građevinski radovi na uređaju za obradu pitke vode
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (prvo izdanje 1999. u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu (FIDIC Žuta knjiga).

Izvođenje ovog ugovora se sastoji od: projektiranja, dobivanja odobrenja i dozvola,

izgradnje postrojenja, uključivo dobava i ugradnja opreme, puštanja postrojenja u pogon, obuke osoblja Naručitelja,dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te uklanjanja skrivenih nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/02/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 241-593205

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: VI.3
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:
Umjesto:

Izmjene DON-a se odnose na Knjigu 1 (crveno označeno) i Knjigu 4.

Glasi:

Izmjene DON-a se odnose na Knjigu 1 (crveno označeno); Knjigu 3 (plavo označeno); Knjigu 4 i Knjigu 5 (crveno označeno).

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 04/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 27/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 04/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 27/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: