Tjenesteydelser - 578850-2019

06/12/2019    S236

Danmark-Glostrup: Transport af affald

2019/S 236-578850

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibe Blum
E-mail: vdb@vestfor.dk
Telefon: +45 20461918
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258363&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog om transport fra Vestforbrændings genbrugsstationer

Sagsnr.: 19-00396
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vestforbrænding ønsker en dialog med markedet for at optimere og videreudvikle konceptet omkring servicering af vores genbrugsstationer ift. transporten af affaldet fra genbrugsstationerne til behandlingsanlæggene.

Møderne forventes at tage 1 time og kan lægges i nedenstående tidsrum:

- Tirsdag den 7. januar mellem kl. 12:30 – 16:00,

- Torsdag den 9. januar mellem kl. 09:00 - 16:00,

- Fredag den 10. januar mellem kl. 12:30 – 15:00.

Ønsker I at deltage, kan I sende en bekræftelse til Line Sølvberg Sivertsen på lis@vestfor.dk senest den 2.1.2020.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vestforbrænding ønsker en dialog med markedet for at optimere og videreudvikle konceptet omkring servicering af vores genbrugsstationer ift. transporten af affaldet fra genbrugsstationerne til behandlingsanlæggene.

Vestforbrænding driver i dag 24 genbrugsstationer i 18 ejerkommuner og udbyder med jævne mellemrum transportopgaver fra disse. Opgaverne er kendetegnede ved, at genbrugsstationerne er åbne alle ugens 7 dage samtidig med, at der forekommer sæson udsving i opgave mængden. Højtiderne (primært påsken) er de travleste dage.

Ønsket er at få en åben og fordomsfri dialog med markedet om, hvordan disse opgaver kan blive endnu mere interessante for transportørerne at byde på, uanset størrelse - til gavn for alle parter.

Vestforbrænding vægter forsyningssikkerhed, miljø og økonomi som væsentlige parametre ift. løsningen af opgaven.

Derfor vil Vestforbrænding gerne invitere til en individuel dialog omkring løsningen af transportopgaven på genbrugsstationerne. Møderne forventes at tage 1 time og kan lægges i nedenstående tidsrum:

- Tirsdag den 7. januar mellem kl. 12:30 – 16:00,

- Torsdag den 9. januar mellem kl. 09:00 - 16:00,

- Fredag den 10. januar mellem kl. 12:30 – 15:00.

Ønsker I at deltage, kan I sende en bekræftelse til Line Sølvberg Sivertsen på lis@vestfor.dk senest den 2.1.2020.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2019