Tjenesteydelser - 585408-2019

11/12/2019    S239

Danmark-København: Copernicus-Landovervågningstjenesten (CLMS) — Copernicus-Landportalen

2019/S 239-585408

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 226-553002)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Copernicus-Landovervågningstjenesten (CLMS) — Copernicus-Landportalen

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/19/016
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens formål er udførelse af følgende 2 opgaver:

— design, udvikling, deployering og bemanding af Copernicus-Landportalen,

— levering af rådgivningstjenester vedrørende drift og vedligeholdelse samt indholds- og dataforvaltning, brugersupport og yderligere begrænset udvikling af Copernicus-Landportalen.

Copernicus-Landportalen skal fokusere på levering af et enkelt kontaktpunkt til data og tjenester for det stigende antal serviceprogrammer med datainteraktioner i CLMS' samlede portefølje. Der er derfor behov for behandling af en ny række krav, dvs. dataopdagelse, -visualisering, -interaktion og -levering. Foruden datarelaterede funktioner skal portalen ligeledes være en effektiv kommunikationsplatform for CLMS samt de data og tjenester, som den leverer, hvilket skal bidrage til at sigte på et bredt spektrum af brugere og interessenter fra både den private og offentlige sektor, med henblik på sikring af en bredviftet udnyttelse af CLMS.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 226-553002

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. Giv venligst meddelelse til EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest 17.12.2019 (16:00 CET) pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu

Læses:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. Giv venligst meddelelse til EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest 17.1.2020 (16:00 CET) pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 18/12/2019
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 20/01/2020
Tidspunkt: 14:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 21/01/2020
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: