Varer - 586225-2021

17/11/2021    S223

Danmark-Ribe: Smartkort

2021/S 223-586225

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Færdselsstyrelsen
CVR-nummer: 40850031
Postadresse: Sorsigvej 35
By: Ribe
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 6760
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Cederfeld Falstaff
E-mail: pcf@kfst.dk
Telefon: +45 41715246
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98de3e1d-5b47-44e0-95fe-346f536818f1/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98de3e1d-5b47-44e0-95fe-346f536818f1/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Takografkort

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30162000 Smartkort
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Færdselsstyrelsen har ansvaret for udstedelse af takografkort i Danmark. Færdselsstyrelsen skal som følge heraf, gennemføre et udbud af takografkort, generation 2, version 2. (G2V2). Færdselsstyrelsen har i den forbindelse behov for at få et øget kendskab til, hvem der kan levere takografkort. Der henvises til pkt. II.2.4 for en nærmere beskrivelse. I den forbindelse ønsker Færdselsstyrelsen at gennemføre en dialogbasseret markedsundersøgelse, til brug for den igangværende udarbejdelse af udbudsmaterialet. Formålet er, at indsamle viden omkring markedet. På denne baggrund opfordres alle interesserede til, at rette henvendelse via Ethics, senest den 23 november 2021 kl. 13:00. Såfremt der er spørgsmål til gennemførelsen af markedsundersøgelsen, er det muligt at rette skriftlig henvendelse via Ethics, eller telefonisk henvendelse til Peter Falstaff på telefon: +45 41 71 52 46. Spørgsmål af teknisk karakter, om systemet Ethics, skal rettes til Ethics på telefon + 45 70 22 70 07.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72310000 Databehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Udbudsmaterialet forventes offentliggjort primo 2022, med forventet kontraktstildeling medio 2022, mhp. levering medio 2023. En kommende leverandør skal dermed ikke være i stand til at levere på nuværende tidspunkt, idet der afsættes potentielt et år til implementering samt EU godkendelse. Anskaffelsen omfatter produktion, personalisering og distribution af takografkort (G2V2). Leverandøren skal på sigt være i stand til at levere takografkort, herunder: førerkort, virksomhedskort, værkstedskort og kontrolkort. Færdselsstyrelsen ønsker at skabe åbenhed omkring udbuddet og udbudsmaterialet, og opfordrer på denne baggrund leverandører i markedet til at indgå i dialog herom. Færdselsstyrelsen påtænker i forbindelse med markedsdialogen, at drøfte dele af udbudsmaterialet med markedet. Udbudsmatererialet er ikke komplet og foreligger ikke i sin endelige form endnu, idet hensigten er, at samle viden og input via markedsdialogen. Dette til brug for færdiggørelse af det samlede udbudsmateriale. Inden markedsdialogmødet vil Færdselsstyrelsen udlevere relevant materiale til brug for mødet. Det vil i den forbindelse være muligt for de interesserede, at tilkendegive konkrete forslag til forbedring, samt at adressere særlige fokuspunkter til brug for gennemførelse af udbuddet. På baggrund af de tilkendegivelser som modtages, som følge af nærværende forhåndsmeddelse, samt Færdselsstyrelsens øvrige kendskab til markedet, vil Færdselsstyrelsen udvælge hvem der indgår i den efterfølgende markedsdialog. Markedsdialogmøderne forventes afholdt primo december 2021. Bemærk hertil, at mødet afholdes individuelt og at mødet som udgangspunkt vil blive afholdt digitalt. Nærmere information om formatet for mødet samt tid og sted, vil blive tilsendt ved tilmelding.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/03/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2021