Tjenesteydelser - 589016-2019

12/12/2019    S240

Danmark-Hjørring: Hjemmehjælp

2019/S 240-589016

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Henrik Balle
E-mail: nbconsult@me.com
Telefon: +45 20224998
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/119962423.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Frit valgsydelser (Hjemmehjælp) efter SEL § 83 m.v.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hjørring Kommune inviterer til en uforpligtende dialog mellem mulige leverandører, herunder brancheorganisationer, om udformningen af den fremtidige frit valgsordning af § 83 ydelser m.v. i Kommunen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85141210 Hjemmesygepleje
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kommunens nuværende frit valgskontrakt står foran udløb, primo 2021, og kommunen ønsker at få inspiration fra markedet til den fremtidige ordning. Der er afsat 2 dage, hvor der forventes afholdt separate møder med markedsaktører:

Tirsdag den 7.1.2020 efter kl. 16:00 og onsdag den 8.1.2020 (08:00-12:00).

Kommunen forbeholder sig ret til at begrænse antallet af dialogmøder.

2 eksterne aktører løser i dag sammen med kommunens egen leverandørvirksomhed opgaverne.

Det samlede kommunale årsbudget til de heromhandlede opgaver er på ca 190 000 000 DKK.

Ønske om tilmelding kan ske senest den 18.12.2019 kl 12:00 ved kontakt til Niels Henrik Balle på tlf. nr 45934190 eller pr. mail på nbconsult@me.com

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
09/12/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2019