Tjenesteydelser - 592011-2019

13/12/2019    S241

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 241-592011

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slots- og Kulturstyrelsen
Postadresse: Hammerrichsgade 14
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1611
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Jacobsen
E-mail: mcj@bauherr.dk
Telefon: +45 20324929
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.slks.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler om den kongelige bygningsinspektørydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører en 4-årig rammeaftale om varetagelse af Den Kongelige Bygningsinspektørs ydelser. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. Der udbydes i alt 4 rammeaftaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 89 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om Bygningsinspektørydelser - Inspektorat 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De udbudte rammeaftaler omfatter 3 opgavetyper vedrørende statens fredede bygninger og ikke fredede bygninger og kirker i Inspektoratet.

Opgaverne omfatter:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning;

2) Gennemførelse af vedligeholdssyn (Bygningssyn);

3) Virke som statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

Bemærk, at udover Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) er følgende statslige institutioner (ordregivere/bygherrer) omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturinstitutioner;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES);

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet;

5) Naturstyrelsen (NST);

6) Folketinget;

7) Statsministeriet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil lægge vægt på referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere end 5 egnede ansøgere pr. rammeaftale opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, og efter en samlet vurdering, har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse set i forhold til de afgivne referencer og økonomiske formåen skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten med op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - udbudswebben har titlen TN348384A

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om Bygningsinspektørydelser - Inspektorat 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De udbudte rammeaftaler omfatter 3 opgavetyper vedrørende statens fredede bygninger og ikke fredede bygninger og kirker i Inspektoratet.

Opgaverne omfatter:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning;

2) Gennemførelse af vedligeholdssyn (Bygningssyn);

3) Virke som statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

Bemærk, at udover Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) er følgende statslige institutioner (ordregivere/bygherrer) omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturinstitutioner;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES);

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet;

5) Naturstyrelsen (NST);

6) Folketinget;

7) Statsministeriet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil lægge vægt på referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere end 5 egnede ansøgere pr. rammeaftale opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, og efter en samlet vurdering, har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse set i forhold til de afgivne referencer og økonomiske formåen skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten med op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - udbudswebben har titlen TN348384A

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om bygningsinspektørydelser - Inspektorat 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De udbudte rammeaftaler omfatter 3 opgavetyper vedrørende statens fredede bygninger og ikke fredede bygninger og kirker i Inspektoratet.

Opgaverne omfatter:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning;

2) Gennemførelse af vedligeholdssyn (Bygningssyn);

3) Virke som statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

Bemærk, at udover Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) er følgende statslige institutioner (ordregivere/bygherrer) omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturinstitutioner;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES);

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet;

5) Naturstyrelsen (NST);

6) Folketinget;

7) Statsministeriet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil lægge vægt på referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere end 5 egnede ansøgere pr. rammeaftale opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, og efter en samlet vurdering, har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse set i forhold til de afgivne referencer og økonomiske formåen skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten med op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - udbudswebben har titlen TN348384A

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om bygningsinspektørydelser - Inspektorat 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De udbudte rammeaftaler omfatter 3 opgavetyper vedrørende statens fredede bygninger og ikke fredede bygninger og kirker i Inspektoratet.

Opgaverne omfatter:

1) Teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning;

2) Gennemførelse af vedligeholdssyn (Bygningssyn);

3) Virke som statens konsulent i kirkesager (Kirkekonsulentordningen).

Bemærk, at udover Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) er følgende statslige institutioner (ordregivere/bygherrer) omfattet af rammeaftalen med lige mulighed for at trække på rammeaftalen og på grundlag heraf indgå konkrete honoraraftaler med den vindende tilbudsgiver:

1) Kulturministeriets kulturinstitutioner;

2) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES);

3) Kirkeministeriet;

4) Undervisningsministeriet;

5) Naturstyrelsen (NST);

6) Folketinget;

7) Statsministeriet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opganisation og kompetencer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil lægge vægt på referencernes relevans og kvalitative indhold i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere end 5 egnede ansøgere pr. rammeaftale opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, og efter en samlet vurdering, har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse set i forhold til de afgivne referencer og økonomiske formåen skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherren har i kontraktperioden option på at forhøje kontrakten med op til 25% af den oprindelige forventede maksimale kontraktsum for hele kontraktperioden.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det samlede udbudsmateriale kan findes på udbudsportalen www.rib-software.dk/udbudsportal - udbudswebben har titlen TN348384A

Der gøres særligt opmærksom på, at en tilbudsgiver kun kan blive tildelt én rammeaftale, uagtet at tilbudsgiveren er blevet udvalgt til at kunne afgive tilbud på mere end en rammeaftale. Der er i udbudsbetingelserne nærmere redegjort for, hvordan kontrakten tildeles.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes

Erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i ESPD’et afgive oplysninger om:

1) samlet nettoomsætning for hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret;

2) egenkapital for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet;

3) resultat før skat for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om resultat før skat fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der må kun være negativ egenkapital i 1 af de 3 seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer på løsning af konkrete projekter omfattende restaureringsarbejder i fredede bygninger og referencer vedrørende kirker. Der skal vedlægges referencer, der dokumenterer såvel arkitektfaglige som ingeniørfaglige kompetencer. Der efterspørges ikke referencer vedrørende landskabsarkitektfaglige kompetencer.

Ansøgerne må maksimalt vedlægge 5 referencer i alt.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på klient og kontaktperson;

2) Projektets navn og indhold;

3) Kort projektbeskrivelse;

4) Kort beskrivelse af ansøgerens rolle i projektet;

5) Kontraktens værdi (honorarets størrelse), varighed samt start og sluttidspunkt for opgavens udførelse;

6) Ansøgerens korte begrundelse for, at den vedlagte reference er relevant i forhold til den udbudte opgave.

Det accepteres, men er ikke et krav, at ansøger, i forlængelse af udfyldt ESPD(er), uploader fotos og illustrationer af referencerne – dog max 2 A4 sider pr. reference. Oplyser ansøgeren mere end 5 referencer, medtages alene de 5 førstnævnte referencer ved vurderingen af ansøgningen. Da udbuddet vedrører rådgivning i restaureringssager, som udbydes relativt sjældent, accepteres - for at sikre tilstrækkelig konkurrence - referencer på opgaver, der er afsluttet den 1.1.2013 eller senere. Referencer for opgaver, der er afsluttet før den 1.1.2013 vil ikke blive taget i betragtning.

Ligeledes er det muligt at uploade supplerende oplysninger om ansøgeren og eventuelt deltagende underrådgivere m.v.

Endvidere skal ansøger i ESPD’et oplyse årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke minimumskrav til ansøger.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det er en betingelse for kontrakten, at de medarbejdere, der skal udføre opgaven, kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsniveauet ”Til tjenestebrug”, og at de kan opretholde denne sikkerhedsgodkendelse i kontraktperioden.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud://
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2019