Varer - 592680-2020

09/12/2020    S240

Danmark-Sorø: Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne

2020/S 240-592680

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hueg
E-mail: phue@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 24943871
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287493&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Autoklaver, instrumentvaskere, kabinetvaskere samt skyllerumsudstyr

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indgåelse af rammeaftale for efterfølgende løbende indkøb af autoklaver, instrumentvaskere og kabinetvaskere til sterilcentraler samt skyllerumsudstyr til sygehusafdelinger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33191110 Autoklaver
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af rammeaftale for efterfølgende løbende indkøb af autoklaver, instrumentvaskere og kabinetvaskere til sterilcentraler samt skyllerumsudstyr til sygehusafdelinger.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
05/02/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I forbindelse med klargøringen af dette udbud vil vi afholde leverandørhørings-/produktpræsentationsmøder, hvor interesserede tilbudsgivere kan komme med input til det præliminære udbudsmateriale og præsentere produkter for brugergruppen. Udbudsmaterialet er ikke nødvendigvis det helt endelige udbudsmateriale.

Høringsmøderne finder sted onsdag d. 6. januar 2021 i tidsrummet kl. 08.00 - 16.00 i Regionshuset, Alleén 15, 4180 Sorø.

Ordregiver vil efter tilmeldingsfristens udløb tildele et mødetidspunkt på dagen til de interesserede tilbudsgivere (forventeligt 45-90 minutter).

Tilbudsgiver bedes angive hvilke delaftaler man har interesse i at præsentere produkter til og afgive høringssvar til, da den tildelte tid afhænger heraf.

For rekvirering af det foreløbige udbudsmateriale og efterfølgende tilmelding til høringsmøderne fremsendes en mail til: Udbudskonsulent Peter Hueg, email phue@regionsjaelland.dk senest torsdag d. 17. december 2020 kl. 12.00.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2020