Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 595999-2022

28/10/2022    S209

Hrvatska-Zadar: Loživa ulja

2022/S 209-595999

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 185-523259)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zadarska županija
Nacionalni registracijski broj: 56204655363
Poštanska adresa: Božidara Petranovića 8
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anita Mijić
E-pošta: anita.mijic@zadarska-zupanija.hr
Telefon: +385 23350317
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zadarska-zupanija.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava naftnih derivata - loživo ulje za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika

Referentni broj: VN-4-22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09135000 Loživa ulja
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava i isporuka loživog ulja LU EL za potrebe Zadarske županije i korisnika navedenih u točki 1.1.2. ove Dokumentacije o nabavi sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/10/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 185-523259

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 28/10/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 07/11/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 28/10/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 07/11/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: