Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 600719-2019

18/12/2019    S244    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Nørresundby: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2019/S 244-600719

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl Dodensig
E-mail: dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/miljoe-og-energiforvaltningen

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8d75bfd6-a454-4b3c-9837-1118c170d622/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8d75bfd6-a454-4b3c-9837-1118c170d622/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8d75bfd6-a454-4b3c-9837-1118c170d622/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vandløbsvedligeholdelse i Aalborg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vedligeholdelse af offentlige vandløb i Aalborg Kommune.

- Entreprise 1 - Nord,

- Entreprise 2 – Hals,

- Entreprise 4 – Sejlflod,

- Entreprise 6 – Sydøst,

- Entreprise 7 – Sydvest,

- Entreprise 8 – Binderup å.

Entrepriserne indeholder alle en eller flere typer af vandløbsvedligeholdelse, herunder maskinel og håndredskaber.

Entrepriserne ’3 – Gerå’, ’5 – Lindenborg å’, ’9 – Lindholm å’, ’10 – Dybvad å’ og ’11 – Øster Å’, der primært indeholder vandløbsvedligeholdelse med båd, vil blive udbudt på et senere tidspunkt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 1 - Nord

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77314000
90700000
90720000
90721000
45262640
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter årligt i alt 199 394 løbende meters vedligeholdelse i vandløb, som alle er beliggende nord for Limfjorden og på øen Egholm.

— 16 216 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt,

— 183 178 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 150 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

Optioner på supplerende vedligeholdelse: Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand,

- Timepris for arbejdsmand med motorsav,

- Timepris for rendegraver med maskinfører,

- Timepris for gravemaskine med maskinfører,

- Timepris for sandoprensning.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 2 - Hals

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77314000
90700000
90720000
90721000
45262640
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter årligt i alt 108 908 lb.m. vedligeholdelse i vandløb som alle er beliggende i Halsområdet.

— 22 647 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt,

— 85 260 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv,

— 1 001 lb.m. vandløb skal vedligeholdes ved manuel netværksskæring.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 125 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

Optioner på supplerende vedligeholdelse: Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand,

- Timepris for arbejdsmand med motorsav,

- Timepris for rendegraver med maskinfører,

- Timepris for gravemaskine med maskinfører,

- Timepris for sandoprensning.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 4 - Sejlflod

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77314000
90700000
90720000
90721000
45262640
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

En del af vandløbene i entreprise 4 vedligeholdes kun hvert andet år. Fordelingen af vedligeholdte vandløb på lige og ulige år forklares i nedenstående.

Entreprisen omfatter i lige år i alt 140 737 lb.m. vedligeholdelse i vandløb, som alle er beliggende i Sejlflodområdet.

— 12 495 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt,

— 128 242 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

Det kan forekomme, at en del af Gudumlund Tørvekanal skal vedligeholdes med båd.

Entreprisen omfatter i ulige år i alt 131 922 lb.m. vedligeholdelse i vandløb, som alle er beliggende i Sejlflodområdet.

— 11 749 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt,

— 120 173 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

Optioner på supplerende vedligeholdelse: Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand,

- Timepris for arbejdsmand med motorsav,

- Timepris for rendegraver med maskinfører,

- Timepris for gravemaskine med maskinfører,

- Timepris for sandoprensning.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 6 - Sydøst

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262640
77313000
90700000
90720000
90721000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter årligt i alt 104 651 lb.m. vedligeholdelse i vandløb, som alle er beliggende syd for Limfjorden, øst for Hobrovej og vest for den tidligere kommunegrænse mellem Aalborg Kommune og Sejlflod Kommune.

— 9 441 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt,

— 95 210 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

Hver påbegyndt skæring, af det enkelte vandløb, skal være afviklet inden for en uge.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

Optioner på supplerende vedligeholdelse: Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand,

- Timepris for arbejdsmand med motorsav,

- Timepris for rendegraver med maskinfører,

- Timepris for gravemaskine med maskinfører,

- Timepris for sandoprensning.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 7 - Sydvest

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000
90720000
90721000
77314000
45262640
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter årligt i alt 75 217 lb.m. vedligeholdelse i vandløb, som alle er beliggende syd for Limfjorden, vest for Hobrovej og i Nibe området.

— 2 059 lb.m. vandløb skal vedligeholdes manuelt,

— 73158 lb.m. vandløb skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand,

- Timepris for arbejdsmand med motorsav,

- Timepris for rendegraver med maskinfører,

- Timepris for gravemaskine med maskinfører,

- Timepris for sandoprensning.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 8 - Binderup Å

Delkontraktnr.: Delkontrakt nr. 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000
90720000
90721000
77314000
45262640
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter årligt i alt 31 566 lb.m. vedligeholdelse i vandløbet Binderup Å.

Vandløbet vedligeholdes med manuel netværksskæring. Ved høj vandstand kan det være nødvendigt at skære delstrækninger med båd. Dette skal aftales med tilsynet.

Entreprenøren skal være opmærksom på, at der ligger 1 dambrug, hvor bestemmelser vedrørende varsling af dambrugere og desinfektion af udstyr, maskiner og materiel nøje skal følges.

Ordregiverens forpligtelser i forhold til regulativet stopper ved Skiddenbæk st. 15 783 m, hvor forpligtelserne overgår til Rebild Kommune. Entreprenøren skal være indstillet på at samarbejde med Rebild Kommune i koordinering af grødeskæringerne uden, at Entreprenøren kan kræve ekstra ydelse for det.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forny kontrakten på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

Tilbudsgiver skal i tilbudslisten oplyse enhedspriser for eventuelt ekstraarbejde for følgende arbejder:

- Timepris for arbejdsmand,

- Timepris for arbejdsmand med motorsav,

- Timepris for rendegraver med maskinfører,

- Timepris for gravemaskine med maskinfører,

- Timepris for sandoprensning.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 1, har ordregiver valgt at udbyde særskilte delaftaler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142, for hver delaftale der bydes på:

— Samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Egenkapital for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har:

— En samlet årsomsætning på mindst 1 000 000 DKK i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— En egenkapital på mindst 100 000 DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143, for hver delaftale der bydes på:

— Tilbudsgivers betydeligste leverancer af vandløbsvedligeholdelse for den konkrete delaftale, jf. beskrivelsen i afsnit II.1.4 og II.2.4,

— Tydelig angivelse af, hvilken delaftale referencen vedrører.

Tilbudsgiver bør udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelsen er leverancen, beskrivelse af leverancen, herunder om vandløbsvedligeholdelse er løst med båd, mejekurv eller håndredskaber, modtager og kontraktværdien. I referencer vedrørende igangværende projekter bedes tilbudsgiver angive den estimerede kontraktværdi samt forventet færdig gørelsestidspunkt.

Tilbudsgiver bør i beskrivelsen af referencerne angive maksimalt 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underentreprenør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt for hver delaftale

Såfremt tilbudsgiver har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan påvise mindst 2 sammenlignelige referencer af vandløbsvedligeholdelse, jf. beskrivelsen i afsnit II.1.4 og II.2.4, inden for de seneste 3 år, for hver delaftale der bydes på.

Hver af referencerne skal omfatte vedligeholdelse af mindst 50 kilometer vandløb pr. år. Hvis et vandløb vedligeholdes flere gange hvert år, medregnes vandløbets længde med samme antal gange

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I de delaftaler, hvor der skal anvendes mejekurv som vedligeholdelsesmetode, skal tilbudsgiver afgive oplysninger om tilbudsgivers mejekurve. Den vindende tilbudsgiver skal endeligt dokumentere oplysningerne ved at fremlægge en liste over mejekurve, der indeholder følgende oplysninger:

— billede af mejekurv,

— alder,

— adresse for fysisk oplagsplads,

— dokumentation for ejerskab eller rådighed over mejekurve.

Herudover er der knyttet følgende vilkår til kontraktforholdet:

- Bilag 1b – samarbejdsform,

- Bilag 1c - Arbejdsbeskrivelse,

- Bilag 1d – vedligeholdelsesblad,

- Bilag 1f – Arbejdsklausul,

- Bilag 1g – Krav til arbejdsmiljø, vandmiljø.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 182-443593
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/01/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD gennem Ethics. Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

— I del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). Tilbudsgiver bør ligeledes i del II afsnit A anføre, hvilken delaftale, der afgives tilbud på,

— I del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet,

— I del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter,

— I del III: Tilbudsgiver skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

— I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen. - I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. Del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Tilbudsgiver skal desuden vedlægge en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring til tilbuddet. Ordregiver har lavet en skabelon dertil, som kan bruges.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Tilbudsgiver skal desuden vedlægge en udfylder og underskrevet støtteerklæring til tilbuddet. Ordregiver har lavet en skabelon dertil, som kan bruges.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud pr. delaftale. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2.6.2016) m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i

standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2019