Tjenesteydelser - 602684-2020

14/12/2020    S243

Danmark-København: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt

2020/S 243-602684

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Gyldenløvesgade 15
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1600
Land: Danmark
E-mail: hw60@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Online workshop for tale-høre-lærer angående sprog i samspil i Københavns Kommunes dagtilbud (0-6 årige)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

4 dages forløb i sprog i samspil til i alt 15 tale-høre-lærer. Formålet er at blive certificerede i at kunne undervise i The Hanen Program, som kan understøtte udviklingen af gode sproglige læringsmiljøer i dagtilbud (0-6 årige børn). Forløbet skal give tale-høre-lærerne praktiske strategier for at arbejde med børns sprog hele tiden og hver dag.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 13 500.00 USD
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Der er tale om online undervisning, hvor deltagerne vil være fra Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om tildeling af en kontrakt under tærskelværdien og med klar grænseoverskridende interesse.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Efter forudgående markedsundersøgelse må Københavns Kommune konkludere, at det ikke har været muligt at kunne finde andre udbydere af den ønskede ydelse "The Hanen program".

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: The Hanen Group
By: Toronto
NUTS-kode: CA CANADA
Land: Canada
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 13 500.00 USD
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2020